2017-07-15 Vår uppskattade 
chef och kollega
Anders
Karlsson
* 19 juli 1957
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Kollegorna