2017-07-15 Vår kära 
Mamma, Svärmor 
och Mormor
Hjördis
Persson
* 11 Oktober 1930
har idag lämnat oss
Helsingborg 
† 8 Juli 2017
Britt-Marie och Arne
Mikael och Ann-Louise
Maria och Rasmus
David och Anneli
Barnbarnsbarn
 Släkt och vänner
En dag skall någon
annan städa upp 
i mina lådor
och hemliga gömslen
- mina ägodelar skingras
En dag skall allting
plånas ut och 
jag blir blott ett minne
för någon som kanske
ägnar mig 
en flyktig tanke
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Sankta Anna 
kyrka tisdagen den 25 juli
kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till 
Församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till  
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 21 juli.
Istället för blommor 
tänk på Strokefonden 
tel. 0200-88 31 31.