2017-07-16 Vår kära
Amelie
Peyron
Holmqvist
* 18 augusti 1928
har lämnat oss 
i tacksamt minne
bevarad
Helsingborg 1 juli 2017
Gustaf
Knut
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet inom 
kretsen av dom närmaste.
Slottshöjdens Begr.byrå
tel. 042-13 84 99.