2017-07-16 Vår käre
Åke
Johannesson
* 14 december 1932
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 9 juli 2017
Lis
Marcus
Katarina och Michel
Fanny, Diane
Syster, släkt och vänner
Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från 
himmel blå
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
måndagen den 14 augusti
kl. 13.00. Därefter inbjudes
till en minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till
Slottshöjdens Begr.byrå 
tel. 042-13 84 99 senast
den 10 augusti.