2017-07-16 Min käre
Bror och Svåger
Vår käre Morbror
Tord Persson
* 12 september 1936
har idag stilla
insomnat
Kågeröd 10 juli 2017
GUN och SYLVE
Cecilia och Anders
Johanna, Elin
Nils-Olof och Maria
Emil, Anton
Tåligt och god
har Du levat Din tid
Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid
Begravningen äger rum
i Kågeröds kyrka
fredagen den 21 juli
kl.11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett särskilt tack till
personalen på Solgården
för god omvårdnad.