2018-03-10 Vår Älskade
Mats Ellis
* 10 september 1933
har i dag stilla
insomnat
Skälderviken 
4 mars 2018
Mona
Göran och Ann
Linnéa
Jan och Anna
Edvin, Vilhelm 
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
fredagen den 
6 april kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 4 april.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel 020-59 59 59
Ett varmt tack till
personalen på
Kirurgavdelningen Mag
och Tarm för god och
kärleksfull omvårdnad