2018-03-10 Vår älskade 
Pappa och Morfar
Sven-Arne
Nilsson
* 2 januari 1928
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
2 mars 2018
Anna-Karin
Ayla
Doris, Karl-Lars
Släkt och vänner 
Vila, vila Du kära i ro
Vänliga skuggor 
hölja Ditt bo
Aftonens stjärna 
skimrar så blid
Älskade pappa, vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell fredagen den 
6 april kl. 13.30.
Efter akten skiljs vi åt. 
Valfri klädsel 
Tänk på Barncancerfonden 
Ett varmt tack till all
personal som skött om
Sven-Arne 
de senaste månaderna.