2018-03-10 Vår älskade
Sven Jönsson
* 2 augusti 1930
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 27 februari 2018
ELISABETH o PER
Andreas o Hanna
Jonathan o Ida
CECILIA
Lovisa
Vi tackar för allt 
vad i livet Du skänkt
För kärlek och lycka
Vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för de Dina
Begravningsgudstjänsten
äger rum i 
Gråmanstorps kyrka 
torsd. 22 mars kl. 10:30.
Efter akten inbjuds 
till minnesstund, 
anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast 
tisd. 20 mars kl. 15:00.
Varmt tack till all personal
på Hemtjänsten,
Hemsjukvården och KAVA
för god omvårdnad.