2018-03-11 Vår käre
Allan
Sellergren
* 27 december 1926
har idag lämnat oss
Svalöv
3 mars 2018
KERSTIN
Leif
Michael och Mona
Emma och Andreas
Petter
Anna
Det kom en dag 
en stilla vind
Som smekte ömt 
Din trötta kind
Liksom ett ljus 
som blåstes ut
Din levnadsdag 
har nått sitt slut
Begravningen äger rum
inom familjen.
Ett stort varmt tack
till all personal 
på Åsgården 
för kärleksfull omvårdnad.