2018-03-11 Vår älskade
Janet
Asthammar
* 7 november 1947
har idag somnat in
Helsingborg 
2 mars 2018
Helena och Erik
Ulla, Mats och Peggy 
Övrig släkt och vänner 
Du är på väg.
En dag blir natten vit. 
En dag och stjärnor växer
ur hans famn.
Var inte rädd, det finns
en mörklagd hamn. 
Du ser den inte nu, men
färdas dit. 
Ylva Eggehorn
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Råå kapell
tisdagen den
27 mars kl 13.00
Tänk på Hemlösas hus
BG 5535-8055
Efter akten skiljs vi åt.