2018-03-11 Vår kära syster
Ingrid
Johansson
* 14 mars 1942
har idag stilla insomnat
Höganäs
den 27 februari 2018
Brita och Gösta 
med familjer
Släkt och vänner
Det kom en dag en 
stilla vind
Som smekte ömt Din
trötta kind
Liksom ett ljus som
blåstes ut
Din levnadsdag har nått
sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 23 mars
kl. 13.00.  Efter akten
inbjudes till Himlagård.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr. byrå tel.
042-33 34 80 senast 20/3.
Varmt tack till personalen
på Väsbyhemmet för all
kärleksfull vård och omsorg