2018-03-11 Vår kära Mor
Svärmor, Mormor 
och Gammlemormor
Ingegärd
Lindberg
* 11 juni 1927
har idag fått ro
Åstorp 
27 februari 2018
Ingela och Rustan
Bobby och Mie
Caroline och Dennis
Kim och Vanessa
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Mors trötta huvud 
har lagt sig till ro
Flitiga händer fått vila
Nu sover hon lugnt
 i sitt tysta bo
Dit våra tankar ila
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i 
Allhelgonakyrkan på Råå
måndagen den 
26 mars kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till 
personalen på 
Backsippan 3 för god 
och kärleksfull vård.