2018-03-11 Vår älskade
Inga-Brita
Eriksson
* 17 oktober 1935
har idag stilla
insomnat i sitt hem
Helsingborg 
5 mars 2018
Jan
Marie och Matts
Anders och Ulrika
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Raus kyrka 
torsdagen den 
5 april kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till Skolhuset. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-21 05 96 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 3 april. 
Tänk gärna på 
Reumatologisk forskning 
pg. 90 07 62-6.
_______________ 
Ett särskilt tack till 
personalen på 
Hemtjänsten, Gustavslund 
för god vård.