2018-03-11 Vår älskade
Guno
Hansson
* 10 juli 1923
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Ljungbyholms Gård
den 5 mars 2018
MARIANNE
Annika och Joakim
Saga, Alex, Theo
Släkt och vänner
Du var så god, Du var 
så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå 
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga 
år tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
måndagen den 19 mars 
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 15 mars till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.