2018-03-13 Vår älskade
Gunnar Levin
* 23 oktober 1933
har lämnat oss i sorg
och saknad
† 24 februari 2018
Eva
Anne
Mona och Bohdan
Hanna och Marlene
Ingrid
Släkt och vänner
Vila i ro 
Kramar
Begravningsakten äger
rum i Helsingborgs
krematorium torsdagen
den 22 mars kl 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.