2017-07-22 Min älskade Maka
Min kära Mamma
Vår Svärmor och
Mormor
Monika
Malmberg
* 2 juli 1945
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Rydebäck 13 juli 2017
Bo
Åsa och Jonas
Emma, Niklas
Broder, släkt och
vänner
Vänlig, god Du 
alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad 
Du har lidit
Nu Du vilan funnit har
Vi nu måste sorgen bära
Fastän tom är 
hemmets vrå
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kvistofta kyrka
fredagen den 4 augusti 
kl 14.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J.Olssons Begravningsbyrå
tel 042-261090 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 1 augusti.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel 020-59 59 59.
2017-07-22 Vår älskade
Laila
Ragnarsson
* 26 juni 1941
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Björkarp 
den 30 juni 2017
MATTS
Ola o Sara
Theo
Markus o Jenny
Hur tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens ljus
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du 
har kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2017-07-22 Vår käre
Kjell-Åke
Widén
* 26 juni 1932
har stilla insomnat
Förslöv 
den 23 juni 2017
GUNILLA
Syskon
Släkt och vänner
Du var mitt allt
mitt allt i evighet
Begravningen har ägt rum.
Ett varmt tack 
till Hemtjänsten för 
god omvårdnad.
2017-07-22 Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor
Ulla Söderbäck
barnens och djurens vän
* 19 januari 1936
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg den 28 juni 2017
ANNA och BJÖRN
GUSTAV, FREDRIK
Släkt och vänner
Fina lilla Mamma 
med en ängels lockar
så full av kärlek och värme
men också av bus och lek
le mot oss från din himmel!
Och vi ler tillbaks mot dig
Begravningen har ägt rum
inom familjen och de närmaste vännerna.
_______________
Tänk på barnen och djuren om ni vill hedra 
Ullas minne med en gåva !
2017-07-22 Vår käre
Stig
Pettersson
* 25 mars 1928
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
19 juli 2017
Gunny
Kjell och Lotta
Mats och Ulla
Kerstin
Släkt och vänner
En gång blir allting stilla
En gång får allting ro
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium torsdagen
den 3 augusti kl. 10.30.
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på
Njuravdelningen,
Helsingborgs Lasarett.
2017-07-22 ,akaM edakslä niM
 ,roM aräk råV
 romroM ,romraF
viS  nossnöJ
* 3 rebotko  1391
allits gadi rah 
 tanmosni
 grobgnisleH
 21 iluj  7102
 GITS
 htneK ,nafetS ,acinoM
 rejlimaf dem
 ådjeH
 viS
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 i mur regä
 llepak snedrågokryk ayN
 .00.31 .lk itsugua 8 gadsit
 .tå iv sjliks netka retfE
2017-07-22 Min älskade Maka
Vår kära Mor
Svärmor och Farmor
Clary
Hansson
* 12 mars 1930
har stilla somnat in
Viken den 13 juli 2017
STIG
Jim och Ewa
Claes och Marina
Philip, Jacob
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
fredagen den 28 juli 
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
2017-07-22 Vår kära Mor
Svärmor, Famse
och Oldemor
Ruth
Hesselbech
* 21 juli 1934
har idag stilla somnat
in saknad av oss alla
Höganäs
den 13 juli 2017
Peter och Susanne
Marcus
Katja
Sebastian
Sara och Nick
Oliver
David
Släkt och vänner
Mor, lilla Mor,
vem var väl som Du?
Ingen i hela världen
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen
Varmt tack till personalen
på Korttiden i Väsby.
2017-07-22 arlla råV
 etsarar hco etsanfi
 romrävS ,ammaM
 romraF hco romroM
esilE 
 nergmloH
* 32 sram  8491
 sso tanmäl rah
 rots tgildnäo i
 dankas hco gros
 nekiV
 41 iluj  7102
 eiraM
 essoJ ,xelA
alO hco nilE
 sailE ,aloiV ,amlA
tkälS hco rennäv
 nem ,räh etni rä uD
 dnik nid ressyk iv
 rednäs iv mos ssyk nE
 dniv ednakems dem
 ,retsnöf tte anppÖ
 tnälg åp ted lläts
 rennäk uD mos dniv neD
 .tnäs iv nessyk rä
ninomerecsgninvargeB 
 llepak öjslåP i mur regä
 itsugua 3 ned negadsrot
netka retfE .00.31 lk 
dnutssennim llit sedujbni 
.nedrågdärtaénniL i 
ednagatled mo nalämnA 
 SUNOF llit reks
relle 37 39 12-240 
es.sunof@rrongrobgnisleh 
 .7/13 tsanes
åp anräg knäT 
 obessaT temmehrujD
 .7-26 82 53 :origsulP
 es.sunof åp adissennim eS
2017-07-22 Vår kära
Anna-Stina
Nilstoft
* 15 juni 1928
har stilla insomnat
Höganäs 17 juli 2017
Jan och Marianne
Clas
Släkt och vänner
Tack för 
allt Ditt skapande
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2017-07-22 Min kära Mor
Inga-Maj
Olsson
* 31 augusti 1921
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Jonstorp 
den 15 juli 2017
Kjell
Lena
Patrik
Joakim
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
torsdagen 27 juli kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
Varmt tack till 
personalen på Revalyckan.
2017-07-22 Vår älskade
Lars Birkner
* 4 september 1921
† 16 juli 2017
MAGNUS och MARITA
Theodore och Rebecca
Maximilian och Daniela
SYLVIA och ERIK
Vilhelm och Martina
Vera
Louise och Andreas
Alexia och Henrik
Ebba
Du lärde oss leva
Begravning fredagen den 4 augusti kl. 15.00 i Kungs-
Husby kyrka. Därefter minnestund på Skeberga Gård.
Anmälan till Enköpings Begravningsbyrå, tel. 0171-21830
eller begravningsbyran.info@telia.com, senast 31 juli.
2017-07-22 Vår älskade
Maka, Mamma
och Syster
Ninna
Magnusson
* 28 april 1975
har idag hastigt
lämnat oss
Grevie den 17 juli 2017
JOAKIM
Fiona
Ija, Krister, Jan,
Ronny, Tomas
med familjer
Marianne, Bengt
Karin och Marcus
Släkt och vänner
Ditt varma hjärta
slutat slå
Du alltför tidigt fick
från oss gå
Tack för den kärlek
Du oss givit har
Ditt vackra ljusa minne
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
måndagen den 7 augusti
kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Valfri klädsel.
Ett varmt tack till
personalen på IVA
Helsingborgs Lasarett.
2017-07-22 Min älskade Make
Vår käre Pappa 
och Farfar
Kjell-Åke
Nilsson
* 30 augusti 1927
har lämnat oss
Perstorp 10 juli 2017
MARIANNE
Stellan
Towa, Robin
Robert
Släkt och vänner
Du Make, Far, Farfar 
och gode vän
En saknad så stor, 
vi fattar ej än
Att Du ej längre finns 
i familjens skara
Din livskraft gick 
så hastigt till ända
Ej längre till oss 
Du kan återvända
I vårt minne vi kommer 
att Dig bevara
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
fredagen den 4 augusti 
kl. 11.00. Valfri klädsel. 
Därefter inbjudes till en
minnesstund. Anmälan om
deltagande sker till Åsbo
Begr.byrå tel. 0435-351 60
senast den 1/8.
Tänk gärna på en 
valfri minnesfond.
Ett varmt tack till
personalen på Österbo E2.
2017-07-22 ammaM edakslä råV
 romrävS hco romroM
wiS 
 nossrednA
 namhoB .f
* 31 rebotko 9291 
 dnusretsÖ
 † 6 iluj 7102 
 mlohlegnÄ
ASIL-AVE hco NIVEK
 kcirtaP ,naeS
NIRAK hco SREDNA
 bokaJ
nrabnoksyS dem 
 rejlimaf
tkäls girvÖ hco rennäv
 ,tknät ud ttär daV
 ,lliv kelräk i ud dav
 ,tmörd ud tnöks dav
 ,sajräh nedit va je nak
 ,dröks ne rä ted
 ,sagräb monoh nadnu mos
 snetehgive röh ned yt
 .llit ekir
 GREBDYR V
i mur regä negninvargeB 
 akryk arkåkraB
 .00.41 .lk itsugua 4 gaderf
llit sedujbni retferäD 
nalämnA .dnutssennim 
 SUNOF llit ednagatled mo
 relle 07938-1340 let
es.sunof@mlohlegna 
 .iluj 82 ned tsanes
 es.sunof åp adissennim eS
2017-07-22 retsyS aräk räV
htidE ejoB 
 nossliN
* 12 rebmevon 4291  
 † 81 iluj 7102 
 grobgnisleH
 ni tanmos allits rah
 reks negninvargeB
 .nejlimaf moni
 es.sunof åp adissennim eS
2017-07-22 Vår kära
Gunni
Larsson
* 26 juni 1934
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ängelholm 
den 14 juli 2017
Leif
Håkan och Helena
Albin, Anna
Ulf och Anna
Släkt och vänner
Lisa
Älskad - Saknad
Begravningsakten äger
rum i Heliga korsets kapell
fredagen den 11 augusti
kl.13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande till Fondkistan
tel. 0431-41 12 10 senast
9/8.Valfri klädsel. Istället
för blommor tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-07-22 Vår kära
Solvig
Johansson
* 16 september 1934
† 17 juli 2017
Acke, Sol-Britt, Eva
med familjer
Gravsättning äger rum
inom familjen.
Varmt tack till alla som
hjälpt Solvig.
2017-07-21 Vår djupt älskade
Jeanette
Magnusson
* 13 september 1966
har efter en kort tids
sjukdom hastigt
lämnat oss
Torekov den 11 juli
2017
CLEMENT
Oscar, Maia, Hugo
Mona
Niklas och Sussie
Max, Thea
Allting gick så fort,
allting gick så snabbt
vi sitter här hemma och
förstår det knappt.
Du som har funnits med
i hela våra liv
har nu på din sista resa
tagit ditt första kliv
Vi saknar dig mycket
men trots allt finns
det hopp
att du har åter träffat
morfar i din nya
himlakropp
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Torekovs kyrka
onsdagen den 2 augusti
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes
till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast den 27 juli till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Ljus klädsel.
För att hedra minnet av
Jeanette skänk gärna en
gåva till Cancerfonden,
www. cancerfonden.se/
insamlingar/jeanette-
magnusson
2017-07-21 Vår älskade Mor,
Svärmor och Farmor
Elsa
Svensson
* 13 december 1923
har idag stilla 
somnat in
Rögle den 18 juli 2017
Jan och Hanna
Maria, Martin
Lars och Ingrid
Amelie, Sanne
med familjer
Släkt och vänner
Det är med stor sorg och
saknad du lämnar oss
Vi kommer alltid att
minnas ditt goda 
hjärta och omtanke
I våra hjärtan bär vi med
oss alla de fina stunder vi
fick med dig, inte minst i
ditt älskade hem i Rögle
Vi vill tacka dig 
för allt vi fått
Ty ingen var som 
du -o Mor
Guds kärlek i ditt hjärta
bor och är jag liten eller
stor, din kärlek är
densamma, Mor.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Välinge kyrka
onsdagen den 2 augusti 
kl. 11.00. Därefter inbjudes
till minnesstund på 
Tånga Bygdegård. 
Anmälan om deltagande
sker till Svenssons
Begr.byrå tel. 0431-135 20
senast den 28 juli.
Ett varmt tack till
personalen på Pålsjö Park
korttidsenhet, Attendo
samt avd 21, Ängelholms
sjukhus för god vård 
och omsorg.