2017-09-16 Vår käre
Göran
Malmgren
* 1 april 1945
har stilla insomnat
Höganäs
10 september 2017
Tora med familj
Helene med familj
Anne med familj
Tack för våra lyckliga år
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdag den 28 september
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Malvagården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se
senast den 25 september.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
2017-09-16 Min älskade Make
Vår käre Far 
och Morfar
Assar Nilsson
* 6 mars 1929
har idag 
stilla insomnat, 
lämnat oss
i djup sorg och saknad
Kågeröd 
6 september 2017
KARIN
Ann-Kristin
Elin och Hans
Henrik
Birgitta
Hanna, Anton
Släkt och vänner
Flitig så länge 
krafterna räckte
i arbetets glädje
Du levde Ditt liv
Somnade stilla
när livslågan släcktes
tacksamt vi önskar Dig
vila i frid
Begravningen äger rum 
i Kågeröds kyrka
fredagen den
22 september kl.14.00.
Anmälan om deltagande
i den efterföljande
minnesstunden till
www.röstångabegr.se
eller 0435-915 70
senast den 18 september.
Tänk gärna på
Tobias stiftelsen
pg. 90 10 04-2
Ett varmt tack 
till Landskrona lasarett
och hemvården
i Svalövs kommun
för kärleksfull vård.
2017-09-16 eräk råV
jaK  knarF
* 5 sram 7391  
 † 6 rebmetpes 7102 
 grobgnisleH
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
 nnelG ,anoM
 innoT ,leinaD
 rejlimaf dem
 noksyS
tkälS hco rennäv
 nak takslä mos neD
 ammölg je
 je tmölg mos neD
 rah takslä
 hco edakslä mos neD
 edmölg
 .rav kelräk dav je etssiv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 i mur regä
 akryk snedreH edoG neD
 ned negadsrot
.00.31 lk rebmetpes 82 
llit sedujbni netka retfE 
åp dnutssennim 
.nedrågdärtaénniL 
ednagatled mo nalämnA 
 sunoF llit reks
relle 37 39 12-240 
es.sunof@rrongrobgnisleh 
 .rebmetpes 52 tsanes
 
nelanosrep llit kcat tmraV 
grosmo hco dråV moni 
tmas ladskirderF 
röf tterasal grobgnisleH 
llufskelräk hco dog 
 .dandråvmo
2017-09-16 Min älskade Make
Min käre Far
Erik Olsson
* 11 december 1928
har stilla somnat in
Helsingborg 
7 september 2017
Birgit
Lars och Gun
Barnbarnen med
familjer
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Olofskyrkan
tisdagen den 26 september
kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till
församlingssalen. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast
den 22 september. 
Istället för blommor tänk
på Cancerfonden 
 tel. 020-59 59 59.
2017-09-16 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Farfar, Morfar 
och Gammelfarfar
Emil
Martinsson
* 4 augusti 1930
har i dag stilla
insomnat sörjd och
saknad av oss
Hov 
den 9 september 2017
MARGIT
Bengt och Janet
Per-Olof och Carina
Lena och Anders
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Ärlig och strävsam 
var Din vandring
Stilla och fridsam 
gick Du bort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hovs kyrka
fredagen den 6 oktober 
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast måndagen den 
2 oktober till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på 
Hjärt o Lungfonden
tel. 0200-88 24 00
eller pg. 90 91 92-7.
Ett stort tack till 
Torekovs Hemtjänst,
Skogsliden avd Linden 
och Almgården avd Åsen.
2017-09-16 Vår käre
Stig Larsson
* 24 november 1932
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Vejbystrand
och Ramsjö
den 7 september 2017
INGRID
Krister och Katarina
Oskar, Elinor
Camilla och Lars
Marcus, Josefine
Släkt och vänner
Tom blir Din plats 
i hemmets vrå
Tung blir vägen 
att ensam gå
Tack käre Make 
för de år som gått
Tack käre Far 
för allt vi fått
Farväl från 
Barnbarnen kära 
som stod Ditt hjärta 
så nära
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Karups
kyrka fredagen den 22
september kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
Församlingshemmet.
Amnälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast tisdagen den 
19 september till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431- 716 00.
Tänk gärna på Njurfonden
tel. 020-900 100 
eller pg. 90 10 30-7.
Ett varmt tack till
Dialysavdelningen och avd
21 Ängelholms Sjukhus.
2017-09-16 Vår kära
Martha
Mårtensson
* 5 november 1921
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 10 september 2017
Birgitta o Tony
Lars-Åke o Jolanta
Gösta o Rose-Marie
med familjer
"Sov så gott"
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Varmt tack till 
personalen i Hemtjänsten 
för god omvårdnad.
2017-09-16 Vår kära
Birgit Nörby
* 24 juni 1928
har stilla insomnat
Höganäs
8 september 2017
Margit, Ulla
Syskonbarnen
Ditte
Hur skönt att i ålderns 
och levnadens höst
Få lägga sitt huvud
till vila
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
_______________
Ett varmt tack
till personalen på
Kastanjegården för god
och kärleksfull omvårdnad.
2017-09-16 Vår Älskade
Mary Jansson
* 16 januari 1924
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
1 september 2017
Barbro och Rune
Susanna
Släkt och vänner 
Så kom en höstdag
en stilla vind
och smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Starby kyrka
fredagen den 29 september
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt
Ett varmt tack till
personalen på Munka
Ljungbygården 
avd Stjärnan för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-09-16 Vår älskade
Kurt
Svensson
* 27 november 1937
har idag 
stilla somnat in
Helsingborg 
7 september 2017
Sonja
Stefan och Veronica
Moa
Amanda
Svårt att mista,
svårt att förstå
Ett hjärta av godhet
har slutat att slå
Du ville oss alla
så innerligt väl
Du månade om oss
med hela Din själ
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
tisdagen den 26 september
kl. 11.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Linneaträdgården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se 
senast den 21 september.
Tänk gärna på
Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-09-16 edakslä råV
truK 
 namllihT
* 41 rebmetpes  8291
 ni tanmos allits rah
 mlohlegnÄ
 2 rebmetpes  7102
htenneK hco avE
éneR hco sanoJ
 ellaK
esérehT hco naitsirK
tkälS hco rennäv
 revel uD tennim I
 ravk ditlla snnfi uD
 giD res iv tennim I
 .rav uD mos sicerp
 mur regä negninvargeB
llepak stesroK agileH i 
82 ned negadsrot 
 .03.31.lk rebmetpes
 .tå iv sjliks netka retfE
llit kcat tmrav ttE 
åp nelanosrep 
,6 ludom netukagrurik 
hco tterasal gbH 
,agahsgnuK åp nelanosrep 
 .mlohlegnÄ ,nappäT dva
2017-09-16 akaM edakslä niM
 ammaM aräk råv
 romraF ,romroM
 retsyS hco
orbraB  etrA
* 92 iraurbef  2391
 sso tanmäl rah
 grobgnisleH
 6 rebmetpes  7102
 SNAH
 rheP ,aneleH ,akinnA
 rejlimaf dem
tkälS hco rennäv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 akryk svulläV i mur regä
 rebotko 6 ned negaderf
 .00.11 lk
llit sedujbni netka retfE 
i dnutssennim 
 .temmehsgnilmasröf
div ednagatled mo ravS 
negilnäv nednutssennim 
073931-240 :let sunoF gnir 
 .rebmetpes 92 ned tsanes
 es.sunof åp adissennim eS
2017-09-16 Vår älskade
Mamma, Svärmor
Farmor och Mormor
Stina
Hammers
* 30 oktober 1927
† 10 september 2017
Staffan och Tova
Susanne och Göran
Tomas och Eva Marie
Peter och Ewa
Barnbarnen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sankta Maria
kyrka lördagen 
den 28 oktober kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
Pålsjö Krog. 
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel. 042-21 05 96 
eller www.j-olssons.se 
senast den 23 oktober. 
Istället för blommor tänk
på Läkare Utan Gränser
tel. 010-199 33 00.
2017-09-16 Vår älskade
Arne
Mellberg
* 11 december 1945
har idag stilla
insomnat
sörjd och saknad 
av oss, släkt 
och många vänner
Munka Ljungby
den 6 september 2017
Lena
Jörgen och Malin
Wilma
Vänlig, god 
Du alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad Du 
har lidit
Nu Du vilan funnit har
Vi nu måste sorgen bära
Fastän tom 
är hemmets vrå
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Munka Ljungby
kyrka fredagen 
den 6 oktober kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund 
i församlingshemmet. 
Svar om deltagande
meddelas vänligen till
Svenssons begr.byrå, 
tel. 0431-135 20 eller
www.svenssonsbegravning.se
senast den 2/10.
Tänk på Parkinsonfonden,
pg. 90 07 94-9
2017-09-16 Vår älskade
Sven-Åke
Lantz
* 15 april 1940
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Bjuv 
25 augusti 2017
EVY
Pia och Ann 
med familjer
Släkt och vänner
Älskade Morfar,
själar säger aldrig farväl.
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
______________
Ett stort tack 
till ASIH i Ängelholm.
2017-09-16 Vår älskade
Ingemar
Silwer
* 17 mars 1934
har idag lämnat oss
oändligt älskad 
och saknad
Västra Karup
den 28 augusti 2017
GUNN
Göran och Kristina
Marie och Anders
Lotta
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Du var så trött
Din bleka kind
Nu smeks till ro
Av evighetens vind
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom
familjekretsen.
Tänk gärna på
Parkinsonförbundet
 tel.08-666 20 70 eller 
pg. 90 07 94-9.
Varmt tack till Ingmars
töser för all hjälp.
2017-09-16 Vår älskade
Kerstin
Pettersson
* 30 oktober 1926
har lämnat oss i 
stor sorg och saknad
Helsingborg 
1 september 2017
Barn med familjer 
Släkt och vänner
Hur skönt att i ålderns
och levnadens höst
Få lägga sitt huvud
till vila
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Tack för god och
kärleksfull omsorg till
personalen på
Ragnvallagården.
2017-09-16 Vår kära
Kerstin
Andersson
* 28 juni 1933
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Ängelholm 
den 27 augusti 2017
Bo-Göran
Ann-Mari
med familjer
Älskad - Saknad
Begravningen har ägt rum
i stillhet.
2017-09-16 Vår kära
Gun-Britt
Olofsson
* 6 november 1936
har idag lugnt och
stilla somnat in
Mörarp 
21 augusti 2017
Ann och Lorenz
Anders
Therese och Caroline
med familjer
Släkt och vänner
Sov i ro
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
________________
Stort tack till Boklidens
vårdboende för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-09-16 Vår älskade
Astrid
Colmander
* 8 december 1926
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg
22 augusti 2017
Lisbeth och Kaj
Bengt och Maria
Barnbarnen
med familjer
Släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.