2018-10-14 Vår kära Mor
Svärmor, Mormor
och Farmor
Elisabeth
Thorildsson
* 20 maj 1928
Viken 
den 27 september 2018
Gisela och Per
Mikael, Johanna,
Martina
Christian och Elisabet
Martin, Caroline, Niclas
Släkt och vänner
Bodil
Psaltaren 23
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Lerbergets
kyrka torsdagen den 
25 oktober kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr.byrå tel.
042-33 34 80 senast den
22/10. I stället för blommor
tänk gärna på EFS i
Lerberget bg. 193-0874.
2018-10-14 Vår älskade
Gunnel 
B. Fridström
* 11 juli 1934
har stilla somnat in
Laholm
den 16 september 2018
CARL ERIC
Annika och Lena
med familjer
Begravningsceremonin har
ägt rum inom familjen
Ett varmt tack 
till personalen på avd.
Åbacken, Randerslund
laholmsbegravningsbyra.se
2018-10-13 V  näv råv tsim rah i
R flo P nossre
L ane
E ,samoT ,eilem 
E repsaC ,saiboT ,anilev
 
P rete
H supma
2018-10-13 V eräk rå
R flo P nossre
* 28 a itsugu 1 149  
† 7 o rebotk 2 810 
H suhasro
h va tllyf vil tte retfe ra 
a hco ejdälg ,etebr 
o i sso tanmäl ,eknatm 
s .dankas hco gros rot
 
L lesi
 
I eiraM-gn  hco J sano
C nfiesoJ ,attolrah
 
I ravgn  hco S ara
E anilev
V aträjh ttiD rav tmra
o ennis ttiD ttalg hc
L tgilos hco tsuj
l .ennim ttiD resy
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä akryk ybekE i mur reg 
f rebotko 62 ned negader 
k .00.11 .l
E llit sedujbni netka retf 
m nalämnA .dnutssenni 
o llit reks ednagatled m 
D årybsninvargeb slha
t 79 067-240 :le
s .01/32 tsane
I rommolb röf telläts 
v sfloR aretkepser negilnä 
ö ne aknäks tta mo naksn 
g nednofrecnaC llit avå
t .95 95 95-020 :le
2018-10-13 Vår älskade
Anna-Lisa
Möller
* 1 december 1934
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Perstorp 
6 oktober 2018
Lars och Lena
Ann-Katrin och Bill
Ingemar
Stefan
Joachim och King Che
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon
Släkt och vänner
Och nu är lampan släckt
och nu är natten
tyst och klar
och nu stå alla minnen upp
från längst försvunna dar.
Och milda sägner
flyga kring
som strimmor i det blå
och underbart
och vemodsfullt
och varmt är hjärtat då.
ZACHARIAS TOPELIUS
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Perstorps kyrka
onsdagen den 7 november
kl. 11.00.
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
jensenbegravning.se
2018-10-13 Vår kära
Mor, Svärmor,
Mormor och Farmor
Birgitta
Annertz
* 1 januari 1931
har stilla insomnat
Vejbystrand 
4 oktober 2018
Mårten
Kristian
Cecilia
med familjer
Släkt och vänner
Någon gång ska vi dö
du och jag
Alla människor ska dö
och alla djur
och alla träd ska dö
och blommorna 
på marken
men inte allihop 
på samma gång
utan då och då
så att det 
knappast märks
BARBRO LINDGREN
Begravningen sker i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på Unicef 
bg. 902-0017.
2018-10-13 Min älskade Mamma
vår kära 
Farmor och Mormor
Dagny
Larsson
* 31 mars 1923
har idag stilla
insomnat.
Sörjd och saknad av
oss,
syster, övrig släkt 
och vänner.
Helsingborg 
den 5 oktober 2018
Lena
Andrea, Susanna
Jesper, Karolina
Rebecka, Fredricka,
Anna
När mammor dör, 
då förlorar man ett 
av väderstrecken. 
Då förlorar man 
vartannat andetag, 
då förlorar man en
glänta. 
När mammor dör, 
då växer det sly överallt
GÖRAN TUNSTRÖM
Begravningsgudstjänst i
Grimetons kyrka, fredag
den 26 oktober kl. 11.00.
Efter akten i kyrkan 
inbjudes till minnesstund i
Hunnestads
församlingshem
Svar om deltagande till
Begravningsbyrån
Hilles & Tornqvist
tel. 0340-103 21
senast tisdag den 23/10.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.
2018-10-13 Vår käre
Alf Ebbesson
* 13 januari 1939
har stilla insomnat
sörjd och saknad av oss
broder, övrig släkt
och vänner
Grevie
den 4 oktober 2018
Jan-Erik
Katrin och Linus
Ludvig, Erik
Övrig släkt och vänner
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Karup
kyrka onsdagen den
24 oktober kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-10-13 Vår älskade Son
och min Lillebror
William Ornstein
* 24 april 1994
William vår sol har slocknat, dimman omkring
oss har tjocknat. Så ofattbart och oförklarligt,
så hastigt lämnade du oss i stor bottenlös sorg
och saknad, ett tomrum vi aldrig kan fylla, bara
tacksamt ta emot de dagar du för oss fick förgylla
Kristianstad den 3 oktober 2018
Karin och Ruben med familjer
Carl
Nära släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten äger rum rum i Vikens kyrka
fredagen den 26 oktober kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes till församlingshemmet. 
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till
J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast den 22 oktober.
Skänk gärna en minnesgåva till Insamlingsstiftelsen
för Muskeldystrofiforskning plusgiro 353 490-6
eller Swish 1230916320.
2018-10-13 Vår Älskade
Börje Persson
* 9 mars 1933
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 10 oktober 2018
ALLIS
Stefan o Johan
Sigrun
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Kågeröds kyrka
fred. 9 nov. kl. 11:00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till all personal
som hjälpt Börje på slutet.
2018-10-13 Vår käre
Börje
Mårtensson
* 25 juli 1927
har stilla insomnat
Bårslöv 
7 oktober 2018
GERTRUD
Susanne, Sven
med familjer
Släkt och vänner
Du somnade lugnt 
och stilla
Ej sjukdom och oro, 
mer gör Dig illa
Skön är vilan, 
som Gud Dig nu ger
Skönt att veta,
Du lider ej mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Bårslövs kyrka
fredagen den 26 oktober 
kl. 11.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravnings-
byrå, Råå tel. 042-26 10 90
eller www.j-olssons.se
senast den 22 oktober.
2018-10-13 Min älskade Mormor
Vår kära
Maj-Britt
Juhlin
* 30 december 1928
† 5 oktober 2018
Jeff och Marleén
Frida, Kevin
Du finns i våra hjärtan
2018-10-13 Vår älskade Mamma
Maj-Britt
Juhlin
* 30 december 1928
har idag 
stilla insomnat
Helsingborg 
5 oktober 2018
Anki, Eva, Lana
med familjer
Släkt och vänner
Låt oss minnas 
de soliga dagar
då sorg och smärta Dig
fjärran var
Låt oss minnas 
de glädjedagar
då vi alla 
tillsammans var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka
fredagen den 26 oktober 
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Skolhuset.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravnings-
byrå, Råå tel. 042-26 10 90
eller www.j-olssons.se 
senast den 22 oktober.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2018-10-13 Vår kära
Ingegerd
Nilsson
* 6 augusti 1942
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ljungbyhed 
den 9 oktober 2018
Ragnar o Siv
Släkt o Vänner
Tack för den Du var
Den du är och den Du
alltid kommer att vara
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Riseberga kyrka
tisd. 23 okt. kl. 14:00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till personalen
på Hemtjänsten 
för god omvårdnad.
2018-10-13 V ammaM aräk rå
B ecirtae 
A nossredn
* 15 j ilu 1 479
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
H grobgnisle
 8 o rebotk 2 810
B nenra  dem f rejlima
S tkäl  hco v rennä
D sso i revel kelräk ni
B i mur regä negninvarge 
P negadnåm llepak öjslå 
d .00.31 .lk rebotko 22 ne 
E .tå iv sjliks netka retf
S es.sunof åp adissennim e
2018-10-13 Vår Älskade
Sanne
Johansson
* 15 november 1933
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Ängelholm
6 oktober 2018
Karin 
Thomas och Janet
Therese med familj 
Stefan
Gunilla
Elin
Stig
Släkt och vänner 
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael
tisdagen den 30 oktober 
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
fredagen den 26 oktober.
Valfri klädsel.
Ett varmt tack till
personalen på
Hemtjänsten Väst,
Trygghetsjouren, ASIH
samt avd 12 på 
Ängelholms sjukhus.
2018-10-13 Vår älskade Mor
Svärmor, Mormor
och Mormors Mor
Wera
Hjalmarsson
* 22 januari 1924
har idag stilla 
somnat in
Viken
den 1 oktober 2018
Yvonne och Christer
Jesper och Pia
Victor, Herman
Jessica och Henrik
Filip, Alexander
Titti och Christer
Emil och Isabel
Nicolas, Lovisa
Hanna och Christian
Lilleman
Lovisa
Släkt och vänner
Du var så god, 
Du var så glad
Du lämnar bara 
vackra minnen
Så svår är ändå 
denna dag
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
torsdagen den 1 november
kl.13.00. 
Efter akten skiljs vi åt. 
Varmt tack till personalen
på Sälgen avd. Hösten
för all omsorg.
2018-10-13 Louise Nehls
* 17 april 1928
Ängelholm 
20 september 2018
Vila i frid
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell tisdagen den 
16 oktober kl. 10.30.
2018-10-13 Vår käre
Thomas
Nilsson
* 8 april 1952
har idag 
stilla insomnat
Ramsjöstrand 
den 4 oktober 2018
Bengt och Amy
Carl och Rebecca
Otto, Livia
Rasmus och Sofia
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Västra Karups
kyrka onsdagen 
den 31 oktober kl.11.00. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund 
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 25 oktober till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel. 020- 59 59 59.
2018-10-13 Vår kära Mor, 
Svärmor, Mormor 
och Gamlamormor
Elsa Persson
* 31 augusti 1930
har idag stilla
insomnat och lämnat
oss i sorg och saknad
Svalöv 
den 2 oktober 2018
Marianne och Sune
Kristina och Tomas
Erik, Tuva
Släkt och vänner
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningen äger rum 
i Svalövs kyrka fredagen 
den 26 oktober kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Forslidsgården. Anmälan
till www.perssonsbegr.se
eller tel. 0418-446550
senast 23 oktober. Tänk
gärna på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
Varmt tack till personalen
på Solgården avd. Jupiter
för god och kärleksfull
omvårdnad.