2018-04-21 Min kära Mor
Svärmor, Farmor
Gammelfarmor
Gun Eek
* 26 september 1925
har stilla insomnat
i sitt hem
Rydebäck 
16 april 2018
Lars Gunnar och Eva
Christian och Susanne
Lina och Marcus
Ebbe
Tack för allt gott 
som Du oss givit
Din rena kärlek 
till oss envar
Här har så tomt 
och öde blivit
Ditt goda minne 
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen 
av de närmaste.
2018-04-21 Vår älskade Mor,
Svärmor och Farmor
Berit Örth
* 22 oktober 1924
har idag stilla
insomnat i stor sorg
och saknad
Helsingborg
den 28 mars 2018
Mats
Johanna och Sergio
Amanda och Nkosana
Ulf och Anna
Anton, Oskar, Ebba
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Lägg gärna några rosor i
minneslunden någon
gång om du ändå har
vägarna förbi
Och nynna gärna också
någon älsklig sång till en
sorglig och ljus melodi
Och har du inga rosor så
kom en stund ändå
En liten stund att minnas
och sedan gå
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Helsingborgs
krematorium i kretsen av
de närmaste.
2018-04-21 Vår Mor
Svärmor och Mormor
Henny
Andersson
* 13 oktober 1926
† 12 april 2018
Ulla-Britt
Inga-May och Anders
Henrik och Hanna
Emelie
Övrig släkt
Jordens oro viker
för den frid som varar
Graven allt förliker
himlen allt förklarar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de
närmaste.
2018-04-21 Vår kära Mor, Svärmor
och Farmor
Maja
Brorsson
* 8 september 1925
har lämnat oss i 
djup sorg och saknad
Örkelljunga 
12 april 2018
Leif och Maria
Viktoria, Evelina
Vi alla som känt Dig
och vet hur Du var
önskar att Du bland 
oss fanns kvar
Men nu när Du gått 
dit vi alla ska gå
Med glädje vi minns 
allt det fina ändå
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredag den 11 maj 
kl. 10.30. Efter akten
inbjuds till minnesstund i
församlingshemmet. 
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
8 maj kl. 12.00.
Tänk gärna på: 
Läkare Utan Gränser, 
tel. 010-1993300.
2018-04-21 Vår älskade
Annie
Elmqvist
* 9 juni 1928
† 15 april 2018
Agneta och Peter
med familjer
Släkt och vänner
Sov gott lilla Mamma
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Olofskyrkan
fredagen den 4 maj
kl. 10.30. Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till Bokliden
för kärleksfull vård.
2018-04-21 Vår kära
Evy
Gyllström
* 23 september 1931
har idag stilla
insomnat
Skånes Fagerhult
den 14 april 2018
ANDERS och KARIN
Eddie
Lenny och Elin
Max
Sandra
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Skånes
Fagerhults kyrka onsdagen
den 9 maj kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i Försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0435-541 60 eller
jensenbegravning.se
senast den 7 maj.
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården.
2018-04-21 Min älskade Make
Vår käre Pappa, 
Morfar och Svärson
Thomas
Garcia
Gomez
* 30 september 1961
har idag i sitt hem
stilla somnat in
Lerberget
13 april 2018
Kicki
Ebba, Inez, Lisa 
Alma
Kai och Paula 
Släkt och vänner
Ute till havs styr 
en fiskebåt
Längs en fri horisont
Den gungar så tryggt
in mot hamn
Som jag i din famn. 
Så länge vi älskar
Det är för oss
solen går opp
Lyser som guld, 
för kärlekens skull
T GÄRDESTAD
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 4 maj
kl 13.00. Efter akten
inbjudes till Pensionat 
Strandgården i Mölle. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs begravningsbyrå 
tel. 042-34 00 89 
senast den 30 april 
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
_________________
Ett varmt tack till
Hemvården Söder och
ASIH för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-04-21 Vår älskade
Ulla Jönsson
* 21 december 1938
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 13 april 2018
LARS
Anders
Mattias
Syskon med familjer
och många Vänner
Vårt liv är en vindfläkt,
en saga, en dröm
En droppe som faller 
i tidernas ström
Den skimrar i regnbågens
färg en minut
brister och faller 
och drömmen är slut
NILS FERLIN
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk gärna på 
Hjärt o Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00
2018-04-21 Vår älskade
Eira Turja
* 16 oktober 1936
har lämnat oss
Bjuv den 6 april 2018
Barnen med familjer
Syskon
Släkt och vänner
Inte trodde jag vi Dig
skulle mista
Att ögon som strålat så
klart skulle brista
Begravning i Bjuvs kyrka
onsdagen den 9 maj 
kl. 11:00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-04-21 Min kära Mor
Ingeborg
Troedsson
* 28 mars 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ljungbyhed 
den 14 april 2018
Eva
Syskon med familjer
Släkt o Vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Riseberga kyrka
onsd. 2 maj kl. 14:00. 
Efter akten inbjuds 
till minnesstund 
anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast 
fred. 27 april kl. 12:00.
2018-04-21 Min älskade Make och Livskamrat
Vår käre Far
Kjell Jönsson
* 24 maj 1932
har stilla somnat in med sin familj vid sin sida
Häljarp den 15 april 2018
Birgith
Lisbeth och Ulf Christina och Leif
Barnbarn, Barnbarnsbarn
Syskon, släkt och vänner
Hand i hand genom livet vi vandrat
Sida vid sida vi alltid har gått
I med- och motgång vi styrkte varandra
Vår kärlek från ungdomens år har bestått
Nu är du borta min hand är tom
Nu viskar jag de orden de vackraste jag vet
Du var mitt allt på jorden och min i evighet
Begravningen äger rum i Saxtorps kyrka 
fredagen den 11 maj kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en minnesstund i 
Häljarps Församlingsgård. Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se senast den 8 maj.
Tänk gärna på Diabetes Wellness Pg. 900116-5.
2018-04-21 Vår kära
Klara
Lehmann
* 1 juni 1931
† 6 april 2018
Thomas, Holger 
med familjer
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Björnekulla 
kyrka onsdagen den 
16 maj kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-04-21 Vår älskade Mamma
och Farmor
Bodil
Engström
* 19 maj 1939
har hastigt lämnat oss
Helsingborg
den 14 april 2018
Per
Mikael och Malin
Amanda, Felix, Wille
Vi tackar för allt vad
i livet Du skänkt
För kärlek och lycka
Vad vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort
för de Dina
Begravningsakten äger
rum i Råå kapell tisdagen
den 8 maj kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-04-21 U fl 
B nosstgne
* 19 a lirp 1 659
K nmahslra
h ni tanmos ra
H grobgnisle
 4 a lirp 2 810
 
J EINNE
E av  hco L asi
J enna  hco E arivl
S tkäl  hco v rennä
E allits gnitlla rilb gad n
E or gnitlla råf gad n
B ninomerecsgninvarge 
ä sgrobgnisleH i mur reg 
k negaderf llepakeirotamer 
d .00.31 lk jam 81 ne
E .tå iv sjliks netka retf
2018-04-21 Vår käre 
Far, Farfar, Morfar,
Son och Bror
Mikael
Olsson
* 24 juni 1962
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Hjärnarp 8 april 2018
Daniel, Michelle, Emma
med familjer
Eva och Åke
Richi, Linda 
med familjer
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Enligt Mikaels önskan
kommer han att få sin 
sista vila i sundet.
2018-04-21 Vår kära
Ingrid
Odemo
* 17 januari 1918
har somnat in
Helsingborg
28 mars 2018
Anna-Lisa
Övrig släkt
Den ro Du länge sökte
Den kom till Dig till slut
Nu borta är bekymmer
Nu får Du vila ut
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
________________
Ett varmt tack 
till personalen på
Stattenahemmet avd 1 A
för stort tålamod 
och god omvårdnad.
2018-04-21 V ammaM aräk rå
o romraF hc
S aev N nossli
* 1 d rebmece 1 139
h ni tanmos allits ra 
o sso tanmäl hc
i dankas hco gros rots 
E ybek 1 a lirp 2 810
L sra  hco M ahteragra
K nira  hco J mi
N salki  hco H anele
A aml
S ara  hco J mikao
S tkäl  hco v rennä
A org nak örf tt
o arips hc
B ammolb ne il
s riks hco rekcav å
D astort nak ne
n rekcyn sneruta
M ,etu rä nedit rän ne
d  ,atkas ås ranssiv ne
f tuls llit tta rö
m .tte ilb nedroj de
B mur tgä rah negninvarge 
i .nejlimaf mon
T åp anräg knä 
A nednofremiehzl
t 03 11 03-020 :le
V nelanosrep llit kcat tmra 
i tmas netsnäjtmeh mon 
E hco dog röf agahk 
k .dandråvmo llufskelrä
S es.sunof åp adissennim e
2018-04-21 V ammaM edakslä rå
S romraF ,romräv
o rettoD aräk nim hc
J tena S ffody
* 30 a itsugu 1 559
h tanmosni allits ra
s dankas hco djrö
a alla sso v
H grobgnisle
 15 m sra 2 810
M leahci  hco S anna
I sacuL ,aénniL ,ani
R drahci  hco T edur
L ekky
M amma
S tkäl  hco v rennä
D naträjh aråv i snnfi u
f ditlla rö
B netsnäjtsdugsgninvarge 
h moni mur tgä ra 
f .nejlima
 
V mos alla llit kcat tmra 
k dnah tigat tllufskelrä
o .ammaM råv m
2018-04-21 Vår kära
Majken
Ernström
* 11 december 1929
har stilla insomnat
Landskrona 
den 25 mars 2018
Carola, Carli, Camilla
med familjer
Släkt och vänner
Ljuvt är att vila
när krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Älskad - Saknad
Begravning har ägt rum
inom familjen.
2018-04-21 V ammaM aräk rå
o romroM hc
I dirgn 
E duvuhgl
* 20 m sra 1 539
h  tanmosni allits ra
o sso tanmäl hc
i dankas hco gros rots 
H grobgnisle
 22 m sra 2 810
H nele  o R ynno
C reffotsirh  o L esiuo
M sunga  o J annaho
S amleS ,abmi
S tkäl  hco v rennä
D gaj rem je dnik ni
s akcyrt je nak akem
D rednäh ani
D tte llit timmok u
a tegni räd dnal tann
o .rednäh giD tn
B tgä rah negninvarge
r .nejlimaf moni mu
T åp anräg knä 
C nednofrecna
t .95 95 95-020 .le
S es.sunof åp adissennim e
V mos re alla llit kcat tmra 
v .dirgnI tadrå