2017-11-18 sraL 
 rednalöjS
* 61 inuj 3491  
 † 9 rebmevon 7102  
 rotkiV
naffatS hco akirlU
 annaS
ejE hco htebsiL
tkäls girvÖ hco rennäv
 ,lav airf ttim gaj edgä yT
 god hco räh edvel gaj
 ,lagretkän ne nes evelb hco
 .goks öjslåP i gnöjs mos
 NOSSLINNAISSO .G .K
mur regä nednutssenniM 
etsamrän ned moni 
 .nesterkejlimaf
2017-11-18 Ingrid Erika 
Morejohn
född Sonesson
har packat sin ryggsäck 
och gett sig av på sin 
sista resa.
* 15 april 1934 
† 25 oktober 2017
With all our love,
Tina and Chris
Paddy, Burton and Emy
Rachel, Kalessin and Lilly
Begravningen 
har redan ägt rum
2017-11-18 Vår käre 
Far och Morfar
Sigvard
Engelbrekt
* 13 juni 1923
har lämnat oss i 
sorg och saknad
Svanshall
9 november 2017
Maria
Hanna, Wilma
Anders
Övrig släkt och vänner
Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina 
och ögon som vakat 
och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Jonstorps kyrka
fredagen den 1 december
kl. 10.30. Efter akten
inbjudes till en minnes-
stund. Anmälan om
deltagande till Karlbergs
Begravningsbyrå 
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se senast
den 29 november.
_________________
Varmt tack till personalen
i Hemvården för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-11-18 Vår älskade
Anne Larsson
Stenberg
* 23 september 1968
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Brösarp 
3 november 2017
Peter
Siri, Lovisa
Simon och Louise
Mojan
Jens, Emma
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 5 december
kl. 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor tänk
på Barncancerfonden 
tel. 020-90 20 90.
2017-11-18 Vår kära
Iris Pråme
* 24 januari 1930
har idag stilla 
somnat in
Råå 
9 november 2017
Mats och Alexis
Matilda och Bilal
Terese och Jonny
Helene och Christian
Släkt och vänner
Gråt ej för att jag 
är borta
gläds för att jag 
har funnits
Begravningen äger rum 
i Raus kyrka tisdagen 
den 28 november kl 13.00. 
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
J.Olssons Begravningsbyrå
 tel 042-261090 eller 
www.j-olssons.se senast
den 23 november.
2017-11-18 edakslä råV
anitsirhC 
 grebkE
* 12 sram  8491
 alppinK-ölläK
hco tngul gadi rah 
 sso tanmäl allits
 dankas hco gros rots i
 mlohlegnÄ
 7 rebmevon  7102
 EKÅ-SRAL
 
anitraM hco nahoJ
 agaS ,niveK ,suniL
 
 annasuS
 ,ebbA ,ajnoR ,rotkiV
 ardniT ,ylliW
 
 annahoJ
 adliW
 
nallA-nevS redorB hco 
 akinoM
 
 ttukS
 
tkäls girvÖ hco rennäv
nårf naser eknat nim I 
 åg alppinK
 reser gaj netnosiroh toM
 ålb ted i
 reniv nedniv rennäk gaJ
 reniks nelos hco
 tgnål aräk agnåM
 ratnäv atrob räd
gim ed porllit adalg deM 
 ratmäh
i mur regä negninvargeB 
negaderf akryk arkåkraB 
.00.31.lk rebmeced 1 ned 
 .tå iv sjliks netka retfE
 .lesdälk irflaV
2017-11-18 Vår kära
Hjördis
Strömgren
* 27 december 1928
† 6 november 2017
Johan, Karin
Jesper, Adam
Torbjörn
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2017-11-18 Arkitekten
John Eik Axelsen
har lagt ner pennan
* Rjukan 30 januari 1929
† Viken 31 oktober 2017
Min käre Man, Pappa och Bestefar 
har lämnat oss i sorg.
BIRGIT 
Christer och Mette 
med familjer
Så stilla det blir när man lyssnar på träden.
När fåglarna tystnar i solnedgång.
Så stilla det blir när man lyss till sitt hjärta
och gläds åt allt som var en gång.
Begravningen har ägt rum i kretsen av 
de närmaste enl. John Eik´s önskan.
2017-11-18 Vår älskade
Stig
Andersson
* 20 maj 1927
har lämnat oss 
i ljust minne bevarad
Landskrona 
4 november 2017
Roland
Håkan och Ingela
Daniel, Tomas, Carolin
Annika och Peter
Markus, Filip
Släkt och vänner
Anna har räckt Dig
handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravning har ägt rum
inom familjen.
Tack till personalen på
Rönngården.
2017-11-18 Vår kära
Ulla
Petersson
* 10 juli 1929
har stilla insomnat
Helsingborg 
30 oktober 2017
Eva och Lars
Mona
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Vännerna
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningen har ägt rum.
_____________
Varmt tack till de få
änglarna på Jordbodalen
avd 2 B för god
omvårdnad.
2017-11-17 Vår älskade
Ella
Andersson
* 19 november 1926
har stilla insomnat
Billesholm
11 november 2017
Karin och Claes
Ulla och Dan
Hans-Erik och Birgitta
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en annan värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams
kyrka torsdagen 
den 7 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Klockaregården. 
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå tel. 042-823 20 eller
www.j-olssons.se senast
den 4 december.
Tänk gärna på
Billesholmstraktens
Hembygdsförening
bg. 5078-1038.
2017-11-17 Vår älskade
Una Melchior
* 18 april 1935
har lämnat oss
Bollebygd 
11 november 2017
Madeleine, Sanna
Lillebror Zaar
Lotta
med familjer
Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var
önskar så att Du 
bland oss fanns kvar
Men nu när Du gått 
dit vi alla ska gå
med glädje vi minns 
allt det fina ändå
Begravning sker i stillhet
lenbergs.se
2017-11-17 rorB eräk råV
 näV edakslä råV
tgneB 
 nossnahoJ
* 81 itsugua 1591 
 pranräjH
 † 01 rebmevon 7102 
 dnartsybjeV
noksyS dem rejlimaf
 acinoM
ettesiL hco staM
 dirf i aliV
 snnim iv egnäl åS
 .ud revel
 DNULGREB IVIV
 regä negninvargeB
 akryk spranräjH i mur
 rebmeced 1 gaderf
 .03.01 .lk
 .tå iv sjliks netka retfE
åp nelanosrep llit kcaT 
hco nedrågairotkiV 
 .netsnäjtmeH
 åp anräg knäT
 ,nednofgnuL-träjH
 004288-0020 .let
2017-11-17 Vår älskade
Trädgårdsmästaren
Sture Larsson
* 14 december 1930
har stilla insomnat
Höganäs
9 november 2017
RoseMarie, Kenneth,
Lars-Lennarth
med familjer
Karin och Per-Axel
Övrig släkt och vänner
Det sägs att ovan molnen
är himlen alltid blå
Men det kan va' svårt att
tro när man inte ser den
Och det sägs att efter
regnet kommer solen
fram igen...
B. AFZELIUS
Begravningsakten äger
rum i Pålsjö kapell
fredagen den 24 november
kl. 13.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
Sankt Clemens
församlingshem. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel.042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se 
senast den 21 november.
_______________
Varmt tack till personalen
på Sälgen för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-11-17 eräk råV
 sliN etlejH
* 52 rebmetpes  8291
allits gadi rah 
tanmäl hco tanmosni 
hco gros rots i sso 
 dankas
ååR 01 rebmevon  7102
essaL hco nilaM
 kirtaP ,ylliB
 rejlimaf dem
 
 etteniP annA tograM
 ecnarF ni ylimaf htiw
 
tkälS hco rennäv
 ttåg rah nameltneg nE
 nedit ru
netsnäjtsdugsgninvargeB 
akryk suaR i mur regä 
rebmevon 42 ned negaderf 
 .03.01 lk
 .tå iv sjliks netka retfE
 
nelanosrep llit kcat tmraV 
åp tmas netsnäjtmeH i 
hco dog röf neraggirlluF 
 .grosmo llufskelräk
2017-11-16 Vår käre
Johan 
Persson
7/10 1924
har stilla somnat in
Jonstorp 
den 10 november 2017
Eva och Kjell 
Martin, Katie och Johan 
Peter och Shannon 
Mona, Sara och Marie 
Övrig släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Gamla Kyrkogårdens 
kapell i Helsingborg 
torsdagen den 
16 november kl. 13.00
Efter akten skiljs vi åt.
2017-11-16 Vår kära
Irene
Rosengren
* 25 april 1934
har idag stilla
insomnat
Örkelljunga
den 12 november 2017
Andreas, Christian,
Anna med familjer
Släkt och vänner
Det kom en dag
en stilla vind
Som smekte ömt
Din trötta kind
Liksom ett ljus
som blåstes ut
Din levnadsdag
har nått sitt slut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Oderljunga
kyrka fredagen
den 1 december kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i
Församlingshemmet.
Tacksam för svar om
deltagande till Jensens
Begr.byrå tel. 0435-541 60
senast den 29 november.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.
Ett varmt TACK till
Hemtjänsten för god och
kärleksfull omvårdnad.
2017-11-16 Vår älskade 
Mamma, Svärmor 
och Farmor
Elsbeth
Carlsson
* 6 september 1935
har idag 
stilla insomnat
Förslöv
den 12 november 2017
Mats och Anita
Michael och Carina
Chasmine, Mellonie,
Corlihne
med respektive
Släkt och vänner
Du möter oss ej mer
som förr
Välkomnande därhemma
Vid hemmets kära dörr
Där hörs ej mer
Din stämma
Din plats är tom vid
fönstrets karm
Där du oss väntat ofta
Kring Din gestalt,
Din blick så varm
Blott minnets rosor dofta
Stilla och god har Du
varit i livet
Stilla och tyst ifrån oss
Du gick
Tack för all glädje 
Du skänkt oss
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
fredagen den 24 november
kl.11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast tisdagen
den 21 november till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
2017-11-15 Vår kära
Birgit
Pommer
* 6 april 1922
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Munka Ljungby 
den 8 november 2017
Bertil, Lennart
med familjer
Så stilla kom döden
den kom som en vän
Den tog Dig i handen
Och förde Dig hem
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Össjö k:a 
onsd. 6 dec. kl. 11:00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Varmt tack till 
personalen på Blåsippan,
Munkaljungbygården 
för god omvårdnad.
2017-11-15 Vår kära
Inga
Andersson
* 28 oktober 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Glumslöv 
den 8 november 2017
Jan-Eric och Marianne
Leif och Manuela
Britt och Roger
Carina och Tomas
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syskon 
Släkt och vänner
Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där
Jag finns i solens
spegelblänk på havet
Jag finns i vindens lek
över sädesfälten
Jag finns även i höstens
stilla regn
Och i vintergatans
stjärnehär
Och när du i tidig
morgon väcks av fåglar
kan det vara 
min röst du hör
Gråt inte 
Vi träffas snart igen.
Begravningen äger rum
inom familjen.
Istället för blommor 
tänk gärna på någon 
minnesfond som ligger er
varmt om hjärtat.