2018-07-21 Vår Älskade
Gunvi
Danielsson
* 27 april 1929
har idag 
stilla insomnat 
i tron på sin Frälsare,
sörj och saknad 
men i ljust 
och tacksamt 
minne bevarad
Klippan 
den 16 juli 2018
Bengt o Carol
Susanne o John
Anette o Carl-Olof
med familjer
Det enda jag vet
det är att nåden räcker
att Kristi blod min synd
min skuld betäcker
Det enda jag har att lita
till en gång det är 
Guds nåd 
Guds gränslösa nåd.
Begravningsgudsjtänsten
äger rum i 
Örkelljunga kyrka 
fred. 10 aug. kl. 10:30. 
Efter akten inbjuds 
till minnesstund på 
EFS kyrkan, 
anmälan om deltagande
till Klippan Ljungbyheds
Begravningsbyrå 
tel. 0435-10406 senast 
fred. 3 aug. kl. 12:00.
Tänk gärna på ELM/BV 
Pg. nr. 5 58 43-7
2018-07-21 Vår älskade
Kurt
Lindström
* 29 januari 1932
har efter en tids
sjukdom stilla insomnat
Helsingborg den
2 juni 2018
ASTA
Jonny och Maria
Lisbeth och Mats
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningen har ägt
rum inom familjen i
Ramlösa Brunnspark.
2018-07-21 Vår älskade
Lars
Fredrixon
* 5 juni 1951
har idag lämnat oss
Rydebäck 15 juli 2018
JANET
JENNIE och MATHIAS
Lina, Ludwig
MARTIN
Felix, Noah, Theo
Släkt och vänner
Så har vi vandrat 
Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var 
vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Minnesceremonin äger
rum i Råå kapell fredagen
den 3 augusti kl. 13.00.
Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes till
Råå Wärdshus. 
Anmälan om deltagande
till J. Olssons Begravnings-
byrå, Råå tel. 042-26 10 90
eller www.j-olssons.se 
senast den 30 juli.
2018-07-21 M akaM edakslä ni
V romraF hco ammaM rå
I regn 
J nossnaho
* 18 s rebmetpe 1 839  
† 16 j ilu 2 810 
H grobgnisle
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
L SRA
B ynne  hco C allima
M eilemE ,nitra
K tne  hco J acisse
E toillE ,sail
Ö tkäls girv  hco v rennä
T ttog tlla röf kca
s tivig sso uD mo
D kelräk aner ni
t ravne sso lli
H tmot ås rah rä
o tivilb edö hc
D ennim adog tti
l .ravk reve
B netsnäjtsdugsgninvarge 
s akryk annA at:S i rek
f .03.01.lk itsugua 3 gader
E llit sedujbni tåretf 
m i dnutssenni 
f .temmehsgnilmasrö
 
V nelanosrep llit kcat tmra 
i ,nedråvmeH mon 
F dog röf ladskirder 
o .dandråvm
T åp anräg knä 
D .nednofsetebai
2018-07-21 Vår kära Mor
Svärmor, Farmor 
och Mormor
Ingrid
Johansson
* 28 december 1926
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Åstorp 
13 juli 2018
Claes och Karin
Eva och Leif
med familjer
Övrig släkt och vänner
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen
av de närmaste.
_____________
Ett varmt tack till all
berörd personal för god
vård och omsorg.
2018-07-21 Grete
Rudolphs
f. Germansen
* 17 maj 1930 
i Danmark
† 25 juni 2018 
i Helsingborg
finns från dags dato 
ej längre bland dem
levande på jorden
Hjärtligt tack till alla
gamla vänner som har
delat min glädje och mitt
innehållsrika liv i Sverige
Begravningen sker i stillhet
2018-07-21 Vår älskade 
Mamma, Mormor, Dotter,
Syster, Svärmor, Livskamrat och Vän
Kerstin Schollin-Borg
* 8 mars 1949
har nu blivit en gul fjäril bland oss
Helsingborg den 10 juli 2018
Ann och Tony
Kimmie, Fideline, Smilla
Anna och Ellinor
Sanna
Mamma
Roland och Ewa med familj
Bengt
Övrig släkt och vänner
Tack för allt vad Du har givit
av Din rika varma själ
Tack för att Du hela livet
alltid ömmat för vårt väl
Vi saknar och älskar dig!
Begravningen äger rum inom kretsen av de närmaste.
_______________
Ett varmt tack till personalen på ASIH.
2018-07-21 Vår älskade 
och godhjärtade
Stig Svensson
* 5 januari 1943
spelar från och med
idag i en ännu högre
division
Kågeröd 
den 12 juli 2018
Pia och Christer
Maria och Mattias
Joakim och Jessica
Hanna och Viktor
Barnbarn
Släkt och vänner
När dina steg har tystnat
finns ändå ekot kvar
När dina ögon slocknat
vi alla minnen har
Vi spar dem i vårt hjärta
tar fram dem då och då
Så kommer du för alltid
att vara här ändå
Begravningen äger rum i
Kågeröds kyrka fredagen
den 17 augusti kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan 
till www.perssonsbegr.se
eller tel. 0418-446550
senast den 10 augusti.
2018-07-21 Min Bror
Sune
Svensson
* 14 mars 1923
har cyklat sin sista
runda
Landskrona 
den 13 juli 2018
Annie
Släkt och vänner
Begravning i S:t Jakobs
kapell onsdagen den 
8 augusti kl. 13.15.
Efter akten inbjudes till
minnesstund.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå,
www.perssonsbegr.se eller
tel. 0418-446550 senast den
6 augusti.
Valfri klädsel.
2018-07-21 Vår käre
Pierre
Boström
* 11 januari 1935
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Viken
12 juli 2018
BARBRO
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner 
Pierre, ditt hjärta 
har slutat att slå,
men tänk så rik 
du varit ändå
med plats för dina 
nära och kära. 
Sov så gott 
Love you! 
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Vikens kyrka
torsdagen den 9 augusti
kl 10.30. Efter akten
inbjudes till Kyrkstugan.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs begravningsbyrå
tel: 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se
senast den 5 augusti.
________________
Tänk på Diabetesfonden 
Tel: 08-564 821 00
2018-07-21 Vår Älskade
Bertil
Trulsson
* 1 september 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 13 juli 2018
ELSA
Agneta
Per-Olof o Marie
Richard, Marcus
Syster
Släkt o Vänner
Ditt hjärta som 
klappat så varmt
för de Dina och ögon som
vakat och strålat så ömt
Har stannat och slocknat
till sorg för oss alla
Men vad Du oss gjort
skall aldrig bli glömt
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2018-07-21 Min käre
Broder
Gösta
Eriksson
* 22 juni 1928
har idag stilla
insomnat
Munka-Ljungby 
den 16 juli 2018
Ulla
Släkt och vänner
Tills vinden vaknar
och skuggorna flyr
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet
2018-07-21 Vår Älskade
Ingegärd
Svensson
* 4 juni 1934
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ljungbyhed 
den 15 juli 2018
KJELL o INGRID
INGELA
CHRISTEL
Torsten
med familjer
Syskon
Släkt o Vänner
Du tittar ner, 
vi tittar upp
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2018-07-21 Vår kära
Ebba Enghoff
* 10 januari 1926
har lämnat oss
i stor sorg och saknad.
Uppsala 5 juli 2018
Britt-Marie och Ulf
Ulla och Göran
Käthe och Sten
med familjer
Släkt och vänner
Begravningen äger rum i
Vaksala kyrka fredagen 
den 24 augusti kl 14.00.
Därefter inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet. O s a
till Hallsénius & Stenholm
via www.hsbegravning.se
eller tel 018-65 64 40,
senast den 20 augusti. 
Tänk gärna på 
Läkare Utan Gränser,
gåvotelefon 010-199 33 00.
2018-07-21 Vår älskade son
Henrik
Engelharth-
Nilsson
* 9 augusti 1965
har hastigt lämnat oss
Ängelholm
den 13 juli 2018
MOR och FAR
Släkt och vänner
Tålig var Du intill slutet
Hoppet höll Du
alltid kvar
Vi skall alltid minnas
hur god Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslövs kyrka
onsdagen den 8 augusti
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast den 2 augusti till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Valfri klädsel.
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59
Ett varmt tack till ASIH
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-07-21 Vår Älskade
Maja
Fagerström
* 24 mars 1930
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 16 juli 2018
Lena, Gunilla, Mats
med familjer
Gråt ej för att 
jag är borta
gläds för att 
jag har funnits
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2018-07-21 Vår älskade
Nils
Borgström
* 29 januari 1927
har stilla insomnat
Landskrona 
den 13 juli 2018
Lennart och Ingrid
med familjer
Övrig släkt och vänner
Händer knäppta 
ögon slutna
Livets sista 
krafter brutna
Begravningen äger rum
inom familjen.
Istället för blommor tänk
gärna på Alzheimerfonden
tel. 020-301130
2018-07-21 Rauno
Hinkkanen
* 15 april 1945
† 24 februari 2018
Unto
Släkt och vänner
Begravningen äger rum 
i stillhet.
2018-07-21 Vår käre och älskade
Poul
Wellendorph
* 23 november 1936
har lämnat oss,
i sorg och saknad
Helsingborg den
14 juli 2018
Kay och Pia
Anne-Marie och Anders
med familjer
Övrig släkt och vänner
Så fort Du tynade bort
Vi stod vid Din sida
så hjälplösa
Du var så trött
så svag och matt
men kämpade
in i det sista
Så stilla kom döden
en natt,
den kom som en vän
Tog Dig vid handen och 
förde Dig hem
Begravningsceremonin 
äger rum inom familjen.
2018-07-21 Vår älskade Mamma
Bettan
Jönsson
* 16 april 1967
har lämnat oss
Bjuv den 12 juli 2018
Fredrik
Filip
Emma och Ossian
Lizen och Bertil
med familj
Molly
Pappa och Irene
Övrig släkt och vänner
När mammor dör
då förlorar man ett 
av väderstrecken
Då förlorar man vart
annat andetag
då förlorar man 
en glänta
När mammor dör
växer det sly överallt
GÖRAN TUNSTRÖM
Till mina barn:
"Mammor har en 
viss sorts ögon,
som fiskmåsar ungefär"
ASTRID LINDGREN
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bjuvs kyrka 
torsdagen den 
2 augusti kl. 11.00. 
På Bettans önskan 
skiljs vi åt efter akten.