2018-01-20 Vår kära
Greta Olsson
* 22 april 1925
har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 13 januari 2018
Elwir
Kenth, Göran, Thomas
med familjer
Släkt och vänner
Låt oss minnas 
de soliga dagar
då sorg och smärta 
oss fjärran var
Låt oss minnas de
glädjedagar
då vi alla 
tillsammans var
Begravningen äger rum 
i S:t Johannes kyrka 
måndagen den 
5 februari kl. 13.15.
Efter akten inbjudes 
till en minnesstund.
2018-01-20 Vår kära
Gerti Olsson
* 3 maj 1934
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Örkelljunga
11 januari 2018
KARIN och HENRIK
Kristoffer och Frida
Jonathan och Julia
DAN och CANDIDA
Antoine, Daniella
Släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
Ett varmt tack till
personalen på
Södergården, Söderläget,
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-01-20 Vår kära
Marianne
Johnson
* 7 oktober 1921
har idag stilla
insomnat
Malmö 9 januari 2018
Urban, Lars,
Bengt, Gerd
med familjer
Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som Dig trötta
Du vilar nu ut
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Allerums kyrka
fredagen den 2 februari
kl. 13.00. Tänk gärna på
Läkare Utan Gränser
tel. 010-1993300.
2018-01-20 Vår käre 
Pappa, Svärfar, 
Farfar och Morfar
Gunnar
Brodin
* 8 november 1925
har stilla insomnat
Viken
11 januari 2018
Peter och Catharina
Jesper, Patrik
Annette och Anders
Albin
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
___________
Tack till Hemtjänsten
Höganäs och Vikhaga för
god och kärleksfull vård.
2018-01-20 Vår älskade Pappa
Morfar och Farfar
Claes
Bengtsson
* 14 februari 1944
† 7 januari 2018
Leif, Janet, Ulf
med familjer
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Den Gode
Herdens kyrka torsdagen
den 1 februari kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-20 Min älskade Dotter
Min kära Syster
Annika
Albinsson
* 3 april 1964
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Förslöv
den 8 januari 2018
ESSIE
Arne och Gitte
Niklas och Alexandra
Vänlig, god Du 
alltid varit
Utan klagan smärtan bar
Ingen vet vad Du 
har lidit
Nu Du vilan funnit har
Vi nu måste sorgen bära
Fastän tom 
är hemmets vrå
Vad Du gav åt Dina kära
Finns i minnet kvar ändå
2018-01-20 Vår älskade
Tereza
Korazija
* 4 november 1946
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Billesholm 
5 januari 2018
Otto
Alexander och Anna
Valter, Hannes, Anton
Ann-Marie och Johannes
Emilia, Kristina
Släkt och vänner
Du finns i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Vrams
kyrka torsdagen den 
1 februari kl. 13.00. 
Efter akten inbjudes 
till minnesstund i
Klockaregården. 
Anmäl Ert deltagande till
Slottshöjdens Begr.byrå 
tel. 042-13 84 99 
senast den 29 januari.
________________
Ett stort tack 
till personalen på 
Palliativa avd. Helsingborg
för god vård och omsorg.
2018-01-20 Vår kära Mor
Svärmor, Farmor 
och Gammelfarmor
Inga
Bergström
* 24 oktober 1924
har idag stilla insomnat
Höganäs
den 15 januari 2018
Inger
Lasse och Carina
Rolf och Barbro
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig
precis som Du var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
fredagen den 2 februari 
kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-20 Vår älskade Mamma
Birgitta
Sjöstedt
* 14 augusti 1956
† 14 januari 2018
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Isak
EmmaLois
Syskon 
Släkt och vänner
"Jag har kämpat 
den goda kampen, 
jag har fullbordat loppet,
jag har bevarat tron." 
2 Tim 4:7
Begravningen äger rum i
Bårslövs kyrka fredagen
den 2 februari kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingsgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 30 januari.
2018-01-20 Vår kära
Marie Jensen
* 1 juli 1931
har idag stilla
insomnat
Starby
13 januari 2018
JENS och PETRA
Annie
PETER och LINDA
Matilda och Filip
Algot, Jonna
Far har räckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Starby kyrka
fredagen den 2 feburari
kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431-159 00 eller
jensenbegravning.se 
senast den 29 februari.
2018-01-20 Vår älskade
Björn
Rasmusson
* 30 december 1943
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Vejbystrand
13 januari 2018
INGRID
Marcus och Theodora
Mattias och Matilda
Barnbarn
Den dagen jag går
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra
det öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni lever
och livslusten har
Mina älskade Kära,
jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar,
den tid Ni har kvar
ROGER SÖRENSEN
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
fredagen den 2 feburari
kl. 10.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431-159 00 eller
jensenbegravning.se 
senast den 30 januari.
Tänk gärna på
Parkinsonfonden,
tel. 08-666 20 78 eller via
jensenbegravning.se
2018-01-20 Min Pappa
Vår Farfar och
Gammelfarfar
Bo Velin
* 8 juli 1934
† 28 december 2017
Per
Philip, Frida
Johan och Christine
Daniel och Cattis
Maximus
Isac, Isabella
Ulla
Övrig släkt och vänner
Många blev åren 
Du vandrade här
Så trogen så verksam 
i tiden
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är
Få njuta av den 
eviga friden
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
onsdagen den 31 januari
kl. 15.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-20 Vår kära
Nancy
Ekman
* 4 oktober 1930
har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ängelholm 
13 januari 2018
KENT och ANJA
Helena och Sebastian
Elliot, Oliver 
Anette och Johan
William, Alice
KLAS och ELISABETH
Oscar, Esther
När Dina steg 
har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem 
i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael
fredagen den 9 februari 
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 7 februari.
2018-01-20 edakslä tgilrennI
eislE 
 rednakciW
* 8 iraunaj 8291
 † 8 iraunaj 8102
girdla regäs raläjs
 lävraf
anitsirhC hco dlavroT
ettolesiL hco treG
 ycuL
 nrabnraB
 nrabsnrabnraB
tkälS hco rennäv
 liräjf ativ arkcav niM
 .molblednam revö göfl
 anella rob neliräjf neD
 .mur hco dit motrob
 liräjf ativ arkcav niM
 :gim llit paksdub tte räb
 negom rä dit nid räN
 .gid gaj ratnäv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
i mur regä 
 ,nakryksgrebflodA
ned negadsno grobgnisleH 
 00.31 lk iraurbef 7
llit sedujbni netka retfE 
i dnutssennim 
.temmehsgnilmasröf 
sunoF llit reks nalämnA 
tsanes 07 39 31-240 .let 
 .2/2 ned
2018-01-20 Vår allra käraste
Asta Lindén
* 16 juli 1930
har nu fått ro och vila
och lämnat oss med 
många ljusa minnen.
Helsingborg 
12 januari 2018
Ulf
Michaela
Ann-Charlotte
Johanna
Släkt och vänner
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Mellby
kyrka onsdagen den 7 feb-
ruari kl. 11.00. Efter akten
skiljs vi åt.
2018-01-20 Min älskade Maka
Vår underbara Mamma
Svärmor och Mormor
Lizbeth
Blomqvist
* 28 april 1950
har ryckts ifrån oss
Ängelholm 
16 januari 2018
Sven
Carina, My
Adam, Amanda, Wilmar
Lasse
Björn
Släkt, grannar 
och goda vänner
Så liten plats en
människa tar på jorden
mindre än ett träd 
i skogen
Så stort tomrum 
hon lämnar efter sig
En hel värld 
kan inte fylla det
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael
fredagen den 16 februari
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
fredagen den 9 februari.
Färgglad klädsel och
blomma bakom örat.
Ett varmt tack till
personalen på ASIH för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-01-20 Vår käre 
Far, Svärfar, 
Morfar och Farfar
Rune
Mattsson
* 4 juli 1935
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Grevie
den 15 januari 2018
Laila och Paul
Joakim, Fredrik
Kennet
Daniel, Edvin
Jörgen
Hilda, Måns
Övrig släkt och vänner
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
men Din stund på jorden
fullbordad var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 9 februari
kl.11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 5 februari till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel 020-59 59 59.
Varmt tack till
Hemtjänsten och all berörd
vårdpersonal som hjälpt
Rune under hans sista tid.
2018-01-20 Min älskade 
Gydde
Det är så tomt...
Bosse
Bo C E Ramfors
Syskon och syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen den 
9 februari kl. 14.00 i Örgryte gamla kyrka i Göteborg,
varefter inbjuds till minnesstund på 
The Royal Bachelors’ Club, Skyttegatan 1. 
O.s.a. till www.gillisedman.se eller 031-355 40 00 
senast den 5 februari. 
Tänk gärna på Alzheimerfonden Bg. 901-1198. .
2018-01-20 Vår älskade
Heidi Bardby
* 4 maj 1934
har stilla somnat in
Landskrona 
den 17 januari 2018
Lennart
Bengt & Margaretha
Christian, Josefin
Thomas & Åsa
Syskon, släkt & vänner
Älskad - Saknad
Vila i frid
Begravningen äger rum i
Borstahusens kapell
torsdagen den 1 februari 
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till Erikssalen. 
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 29 januari.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden 
tel. 020-30 11 30
Varmt tack till personalen
på Skiftesvägens
äldreboende för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-01-20 Vår snälle goe
Peter Ry
Rasmussen
* 20 september 1947
har i dag lämnat oss
efter en lång tids
sjukdom
Ängelholm 
11 januari 2018
AnnBritt
Christian och Linda
Hugo, Otto
Du finns inom oss 
för alltid.
Vi hör din röst, 
den finns i oss.
Vi ser ditt ansikte.
Allt som finns kvar 
av dej lever
vidare i oss.
Så vi är 
alltid tillsammans. 
Avskedet med Peter 
sker inom familjen.
Stort tack till personalen
som har hjälpt och stöttat
honom under hans
sjukdom.nad.