2018-07-21 Vår käre Pappa
Jarl Sölling
* 5 augusti 1952
har idag stilla
insomnat
Båstad den 10 juli 2018
Henrik och Rikard
med familjer
och vänner
Du går ifrån oss
men är ej borta
I våra tankar
Du lever kvar
Begravningen har ägt rum
Tänk gärna på Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59
2018-07-21 Min Pappa
Min Svärfar
Vår Morfar
Stig 
* 11 maj 1931
har lämnat oss 
 11 juli 2018
Annica och Manne
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.
2018-07-21 Vår älskade
Ulla
Svensson
* 10 december 1926
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 13 juli 2018
KJELL
Bo-Göran o Ann-Britt
Linda o Daniel
Amanda, Alfons
Camilla o Linus
Penny
Ett verksamt liv 
har slocknat ut
En flitig hand 
har domnat
Din arbetsdag 
har nått sitt slut
Och i Guds hand 
Du somnat
Din kära stämma 
tystnat har
Men vackert står 
Ditt minne kvar
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Klippans kapell
torsd. 26 juli kl. 14:00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-07-21 Vår käre 
Make, Far, 
Farfar och Morfar
Nils Krohn
* 19 februari 1929
har stilla insomnat
Örkelljunga 12 juli 2018
IRIS
Ingemar och Susanne
Elin
Jörgen och Maria
Matilda och Fredrik 
Amanda, Rasmus
Ingrid och Jesper
Kevin
Släkt och vänner
Slumra gott Du kära
Hav tack för allt Du gjort
Vi skall i hjärtat bära
Ditt minne ljust och stort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka torsdag den 
2 augusti kl. 13.00. 
Efter akten inbjuds till
minnesstund i
församlingshemmet. 
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
30 juli kl. 12.00.
Ett varmt tack till
personalen inom
Hemtjänsten samt på
Södergården, avd.
Ljusglimten, för god
omvårdnad.
2018-07-21 V  ammaM aräk rå
o romroM hc
K nitsre 
B grebo
* 24 j ilu 1 249  
† 27 j inu 2 810 
H grobgnisle
 
h ne retfe tanmosni ra 
t .modkujs sdi
V hco gros rots rennäk i 
s rah un nem ,danka 
h .dirf ttåf no
 
D i ditlla röf snnfi u 
v nennim arå
My hco L i
m jlimaf de
D ,tevil edanmäl u
v ravk edannats i
M aträjh tråv i tpujd ne
v remmög i
E ,rob uD räd mur tt
t vag sso uD ttog tlla y
V girdla jen ,girdla i
d .remmölg te
B .mur tgä rah negninvarge
2018-07-21 T va ennim lli
v edakslä rå
S ara V néli
* 4 j ilu 1 479  
† 21 j ilu 2 710 Å prak
K  regnujs mos netsartlo
i gninmyks snedrågdärt 
f anronräjts radåberö
p nelmih å
E ne retfe n
l gros råv ppu ed resy
m ttarks anid de
o nennim hc
 
E gros rots va rå tt
o dankas hc
M SAIHTA
H engiS ramlajH adde
M ro  hco F ra
E lim  hco M nila
I nivdE amr
2018-07-21 V  edakslä rå
m romrom hco amma
V akevi 
W rednaci
* 24 s rebmetpe 1 429
h ni tanmos allits ra
H grobgnisle 
d ne 1 j ilu 2 810
 
M acino  hco S naffat
M repseJ ,leaki
m rejlimaf de
J negrö
V  ne röf rä teD dav ud te
f  moneg råg mos agår
h ?nelmi
V dro röf rä ted dav uD te
s agål ned div rajröb mo
v  ratuls etni hco nagga
e  apujd ned div sn
g ?nevar
D dro åms ert ttolb rä te
o  gis moni ed räb lävkil hc
l snevarg hco tevi 
h ;tehgilme
J !giD rakslä ga
B  netsnäjtsdugsgninvarge
h nejlimaf moni mur tgä ra
2018-07-21 Min älskade Make
Vår käre Far
Svärfar och Farfar 
Gammelfarfar
Roland
Svensson
* 28 oktober 1932
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
21 juni 2018
GUNVOR
Staffan och Håkan 
med familjer
Släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2018-07-18 Min älskade
Livskamrat
Vår älskade Pappa
Knut Norberg
* 21 april 1931
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
28 juni 2018
BRITT
Henrik och Magnus 
med familjer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Mörarps kyrka
fredagen den 27 juli 
kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
en minnesstund. 
Anmälan om deltagande
sker till Henrik 
tel. 0708-14 88 35.
2018-07-18 Vår älskade Mamma
Svärmor och Mormor
Lena Lilja
* 30 juli 1954
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
24 juni 2018
Maria och Marcus
Caroline och Jonas
Barnbarnen
Vännerna
När Dina steg 
har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem i 
våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
2018-07-17 Vår älskade Mamma
Vår kära
Sonja Grabiec
* 22 juli 1934
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Ekeby den 12 juli 2018
Barn
Barnbarn
Övrig släkt och vänner
Kära lilla Mamma,
nu är Din strävan slut
All smärta den är borta
och Du får vila ut
För allt vi vill Dig tacka
för kärlek rik och stor
För omsorg och all möda
Tack kära lilla Mor
Begravningsceremonin 
äger rum i Alegården 
fredagen den 
27 juli kl. 11.00. 
Efter akten skiljs vi åt.
_______________
Ett varmt tack till den 
underbara personalen 
på Solhemmet.
2018-07-17 V eräk rå
Å ek 
B grebretsmol
* 27 s rebmetpe 1 059
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
 6 j ilu 2 810
 
L  asi
 
K nira
 
C kirE ,ella  hco O  ell
L ani  o P rejlimaf m re
 
Ä tennim i ditlla röf daksl
 
B i mur regä negninvarge 
S ,akryk annA at: 
H grobgnisle
t itsugua 7 ned gadsi 
k mo ravS .03.01.l 
d llit ednagatle 
m dnutssenni
t 660471-040 sunoF lli 
s itsuga 1 ned tsane
V .lesdälk irfla
T åp anräg knä 
C nednofrecna
S es.sunof åp adissennim e
2018-07-17 Min älskade Bror
Vår käre Farbror
Stig Larsson
* 6 juni 1927
har stilla insomnat
Saxtorp 
den 12 juli 2018
Gustav
Eva, Jan, Kent
med familjer
Övrig släkt och vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningen äger rum
inom familjen.
Tack till personalen på
Rönngården
för god omvårdnad.
2018-07-17 Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Farmor
och Syster
Pia Schütt
* 9 maj 1949
har idag 
stilla insomnat
i stor sorg och saknad
Rydebäck 
28 juni 2018
UWE
Ulf och Martina
Emma, Moa
Britt och Stefan
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2018-07-15 Vår älskade 
Mamma, Svärmor,
Farmor, Mormor 
och Syster
Gertie
Gustafson
* 18 november 1945
har stilla insomnat 
Åstorp 
6 juli 2018
Glenn
Lucas
Gith och Tobias
Frida, Petter
Gunvor med familj
Övrig släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
det lämnar Du nu
för en skönare värld
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Björnekulla 
kyrka onsdagen den 
25 juli kl. 10.30. 
Efter akten skiljs vi åt.
________________
Ett varmt tack till
Hemvården i Åstorp.
2018-07-15 Vår älskade
Mamma, Mormor och Farmor
Marianne Rapp
* 24 juli 1940
† 9 juli 2018
FREDRIK och ANNA
Sofie, Matilda
SUSSI och FREDRIK
Edward, Wera
LOTTIE och GUSTAF
Greger, Pippi
Pappa har räckt ut handen
Mamma har fattat den
På den andra stranden
Möts de igen
Begravningsgudstjänsten äger rum i Båstad kyrka
tisdagen den 31 juli kl. 13.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund i Boet. Anmälan om deltagande vid
minnesstunden göres senast den 25 juli till
Stigssons Begravningsbyrå tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på SOS-barnbyar pg 90 02 29-6.
Valfri klädsel.
2018-07-15 M tarmaksviL eräk ni
V rafroM hco raF rå
P garder 
S civoknat
* 25 n rebmevo 1 739  
† 8 j ilu 2 810  
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
L ANAJLIJ
B nra
B nrabnra
S noksy  o v rennä
T dirf i aliv - tlla röf kca
B i mur regä negninvarge 
P llepak öjslå
t .00.31 .lk iluj 42 ned gadsi
E .tå iv sjliks netka retf
2018-07-15 Vår käre Far
Svärfar och Farfar
Nils Åke
Nilsson
* 31 maj 1935
har idag lämnat oss 
i sorg och saknad
Billesholm 
4 juli 2018
Lars och Carola
Jesper, Josefine
Roger och Irén
Lina, Klara, Anton
Släkt och vänner
Mor har räckt 
Dig handen
Du har fattat den
På den andra stranden
Har ni mötts igen
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Billesholms 
kyrka fredagen den 
3 augusti kl. 11.00. 
Efter akten inbjudes till 
Söderåsens Wärdshus. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
tel. 042-823 20 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 31 juli.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
2018-07-15 Vår Pappa, Svärfar
Farfar, Morfar och
Gammelmorfar
Rolf Charles
Brommesson
* 20 april 1932
i Helsingborg
har lämnat oss, syster,
släkt och vänner i sorg
och saknad.
Lerum 
7 juli 2018
Birgitta och Björn
René och Martin
Yvonne
Hanna och Ingvar
Johan och Gem
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningsakten äger
rum onsdag 1 augusti
kl. 14.00 i Församlings-
hemmet, Kantor Edgrens
väg 4, där akten avslutas.
Istället för blommor skänk
en gåva till
Hjärt-Lungfonden,
tel. 0200-88 24 00.
2018-07-15 Vår kära
Gunnel
Abrahamsson
* 15 februari 1940
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Nyhamnsläge 
6 juli 2018
Kenneth och Christin 
Peter 
Släkt och vänner 
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Farhults kyrka
torsdagen den 26 juli
kl 13.00. 
Efter akten skiljs vi åt.