2018-10-13 Vår kära
Mor och Svärmor
Maj-Britt
Palmquist
* 27 april 1938
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Höganäs
2 oktober 2018
Christer o Anna-Matilda
Släkt och vänner
När krafterna sakta domna
och ögat sin glans har mist.
Så skönt att från allt få somna
och vilan finna till sist.
Men vi som stod dig nära
vår saknad är så stor.
Från alla dina kära
vårt tack och sov i ro.
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen
2018-10-13 Vår älskade
Agne
Magnusson
* 12 december 1947
har stilla insomnat
Strandbaden
5 oktober 2018
Anne-Marie
Syskonen med familjer
Släkt och vänner
Gråt ej vid min grav,
jag finns ej där
Jag finns i solens
spegelblänk på havet
Jag finns i vindens lek
över sädesfälten
Jag finns i höstens stilla
regn och i vintergatans
stjärnehär
Och när du i tidig
morgon väcks av
fågelkvitter, är det min
röst du hör
Så gråt ej vid min grav
Vi ska ses igen
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdagen den 25 oktober
kl.10.30.
Efter akten skiljs vi åt. 
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
Se minnessida på 
www. karlbergs.se
______________
Ett varmt tack till
Hemvården för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-10-13 Vår älskade
Johan Rosenberg
* 19 november 1982
har lämnat oss i stor sorg och saknad
Höganäs
30 september 2018
CHRISTEL
PHILIP
Kerstin och Bengt
Emelie och Anders, Liam
Michael, Christoffer, Christian
Björn med familj
Övrig släkt och vänner
Begravningsakten äger rum i Heliga Korsets kapell
torsdagen den 25 oktober kl. 13.30. Efter akten skiljs vi åt.
Se minnessida på www.karlbergs.se
_______________________________________
Ett varmt tack till alla på ASIH för god och 
kärleksfull omvårdnad.
2018-10-13 Vår kära
Berit
Pettersson
* 5 juni 1934
har idag lämnat oss
Billesholm 
den 4 oktober 2018
INGA
Släkt o Vänner
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Ekeby kyrka
fred. 16 nov. kl. 13:00. 
Efter akten skiljs vi åt.
Ett stort tack till
personalen på Ekhaga 
avd. Gul för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-10-13 Vår kära
Siw
Österlund
* 21 juni 1934
har lämnat oss 
oändligt älskad 
och saknad
Ängelsbäcksstrand
den 6 oktober 2018
OLLE
Åsa och Magnus
Lovisa, Karl, Henrik
Niklas och Kanya
Tindra
Släkt och vänner
Vi tackar för allt vad i
livet Du skänkt
för kärlek och lycka vad
vackert Du tänkt
För allt vad Du gjort för
oss alla
Välsignat vare Ditt ljusa
minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 26 oktober
kl.13.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 22 oktober till 
Stigssons Begravningsbyrå 
tel. 0431-716 00.
Fri klädsel.
2018-10-13 Vår älskade
Mats Persson
* 26 juli 1946
har idag stilla
insomnat
Eket
den 5 oktober 2018
EWA
Agneta och Kalle
Elin
Lotta
Björn och Cecilia
Hugo, Hjalmar
Släkt och vänner
Min älskade från
våra ungdomsår
aldrig, aldrig mer Din
hand jag hålla får
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Rya kyrka
fredagen den 26 oktober
kl. 10.30. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund i försam-
lingshemmet. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0435-541 60 eller
www.jensenbegravning.se
senast den 23 oktober.
Tänk gärna på
Cancerfonden,
tel. 020-59 59 59.
Ett varmt tack till all
personal på Öron-, näs- och
halsavdelningen,
Helsingborgs lasarett och
Hospice på Kungshult för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-10-13 Vår älskade
Sonja
Persson
* 6 januari 1926
† Råå 3 oktober 2018
Lena, Gunnel, Ingrid
med familjer
Tack lilla Mor för
åren som gått
Tack för all kärlek
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet
och vänlighet stor
Tack för allt älskade Mor
Begravningen äger rum
inom familjen.
Ett varmt tack till
personalen på Åbrädden
vån. 2 för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-10-13 Caj L. Andersson
sign. Cajlan
* 16 maj 1927 Ängelholm
† 27 september 2018 Viken
har lämnat oss efter ett långt och rikt liv
GISELA
Stephan och Tanja
Imke, Swantje
Oändligt älskad - Evigt saknad
Begravningsgudstjänsten har ägt rum.
2018-10-13 V edakslä rå
D salguo 
E dnulek
* 11 d rebmece 1 249
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
H grobgnisle
 1 o rebotk 2 810
R TREBO
S aralK ,afioS ,ennasu
 
F KIRDER
A erialC ,eolhC ,rebm
 
Ö tkäls girv  hco v rennä
S atkas ås ,allits å
D trob edanyt u
V adis niD div dots i
s ttolb asölpläjh å
S ,nedöd mok allit
d näv ne mos mok ne
T nednah div giD go
o .meh giD edröf hc
B i mur regä negninvarge 
P negadnåm llepak öjslå 
d .00.31 .lk rebotko 92 ne 
E .tå iv sjliks netka retf 
T åp anräg knä 
H nednofnräj
t .325 325-020 :le
S es.sunof åp adissennim e
2018-10-13 Vår kära
Sunda
Bengtsson
* 22 februari 1920
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Klippan 
den 25 september 2018
Marianne o Kenneth
Ronny o Inger
Ingegerd o Göran
Gunilla
med familjer
Varmt var Ditt hjärta
Och glatt Ditt sinne
Ljust och soligt
Lyser Ditt minne
Begravningsceremonin 
har ägt rum inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Hemtjänst Väst 
för god omvårdnad.
2018-10-13 Vår kära
Anna Lisa
Åkesson
* 15 juni 1919
har lämnat oss 
stilla och fridfullt
Svalöv 
29 september 2018
Dennis och Britt-Lovis
Peter och Magnus 
med familjer
Släkt och vänner
Stjärnor tänds 
och förbrinner
världar kommer och far
Släktled föds 
och försvinner
tiden, den står kvar
ALF HENRIKSON
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
Varmt tack till personalen
på Solgården avd. Saturnus
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-10-13 Vår kära
Maj-Britt
Arnhult
* 6 januari 1932
har stilla insomnat
Landskrona 
den 24 september 2018
Släkt och vänner
Vila i frid
Minnesstund har ägt rum.
2018-10-13 M ammaM aräk ni
M romrävS aräk ni
V romraF aräk rå
I regn 
B gnisröj
* 20 j ilu 1 449
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
 24 s rebmetpe 2 810
M sunga  hco C ailice
J érdnA ,ynne
H eilahtaN ,supma
D pmak ne rah tapmäk u 
s modkujs dem dråh å
s .aräb tta råv
V  kcfi uD hco etkös i
d tgilksnäm mos dråv ne 
s .arägeb nak nam tte
M sso nårf uD kcfi ådnä ne 
g .aliv hco or give llit å
D ,negni rä
i nak modkujs negn
D tid hco ån gi
v .ali raknat arå
B tgä rah negninvarge
r .tehllits i mu
T åp anräg knä 
C  nednofrecna
t .95 95 95-020 .le
 
V llit kcat amrav trå 
p tluhsgnuK åp nelanosre 
P ,netehne avitailla
f llufskelräk hco dog rö 
o .snnfi ralgnÄ .dandråvm
S es.sunof åp adissennim e
2018-10-13 Vår älskade
Boo Noregren
* 31 januari 1962
† 14 september 2018
har lämnat oss men 
i ljust minne bevarad
KJELL
Agneta och Böggild
med familj
Eva och Kaj
med familj
Alltid älskad 
aldrig glömd
Begravningsgudstjänst har
ägt rum i kretsen av de
närmaste.
2018-10-12 Vår käre
Birger
Lindahl
* 13/1 1931 Lübeck
† 30/9 2018 Helsingborg
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
BIRGITTA
Anders, Klas, Sofia
med familjer
Begravningsgudstjänst i
Sancta Maria kyrka
lördagen den 27 oktober 
kl. 10.30. Tänk på Rotarys
Läkarbank bg. 900-4722.
2018-10-12 Vår kära
Elsa-Greta
Wegelid
* 19 februari 1932
har kommit till ro
Jonstorp 
4 oktober 2018
Ingrid och Lennart
Susanne och Anton
Therese och Filip
Kerstin och Anders
Malin och Peter
Emma och Simon
Anna och Pelle
Lotta och Philip
Olle
Barnbarnsbarn
Far står och väntar på
stranden
Ögonen lyser när Mor
han får se
Så stilla och varsamt
han sträcker ut
handen
Så vandrar de samman,
skiljas ej mer
Ni finns i våra hjärtan
Tack för allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Väsby kyrka
fredagen den 
26 oktober kl. 13.00.
Efter akten inbjudes till
Tunneberga i Jonstorp. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Lindholms Begr.byrå tel.
042-33 34 80 senast 22/10.
Tänk gärna på Alzheimer-
fonden tel. 020-30 11 30.
Varmt tack till personalen
på Revalyckan avd.
Backsippan.
2018-10-12 Vår älskade 
Bo Larmark
* 24 april 1935
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 3 oktober 2018
Störst av allt är 
kärleken 
Mona och Henrik 
Olof och Janne 
Martin och Gisela 
Barnbarn 
Själv sjöng jag blott en 
liten stund 
Sjung för mig evigt
Öresund 
Begravningen äger rum
inom familjen.
2018-10-12 Vår älskade
Jan Bruce
* 19 november 1939
har idag lämnat oss
Råå 
† 20 september 2018
KERSTIN
Karin och Bengt 
Miranda, Dennis
Jenny och Kalle 
Johannes, Rebecca
Så stilla kom döden,
den kom som en vän,
den tog dig i handen
och följde dig hem.
Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum inom 
familjen.
Stort tack för alla vänners 
stöd och omtanke.
2018-10-12 Vår kära
Brita
Grahnquist
* 30 december 1925
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
25 september 2018
Syskonbarn 
med familjer
Älskad - Saknad
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Ett varmt tack till
personalen på
Hemtjänsten, Väst för god
och kärleksfull omvårdnad.
2018-10-11 M rettod edakslä ni
C anitsirh 
T nossdeur
* 19 f iraurbe 1 959
h sso tanmäl ra
i dankas hco gros rots 
H grobgnisle
 27 s rebmetpe 2 810
M ro
S tkäl  hco v rennä
D aträjh adog tti
D ennis asujl tti
h avel llaks sso so
i .ennim tmaskcat 
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä llepak öjslåP i mur reg 
t rebotko 52 ned negadsro 
k .00.31 l
E .tå iv sjliks netka retf
S es.sunof åp adissennim e