2017-07-19 Vår kära Mor
Svärmor och Farmor
Elsa Sjöberg
* 3 augusti 1919
har idag 
stilla insomnat
Höganäs 
den 29 juni 2017
Stellan
Gun
Christian och Malin
Madelene och Björn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Mor, lilla Mor
Vem var väl som Du
- Älskad av alla
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum inom familjen.
Ett varmt tack till
personalen på Sälgen
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2017-07-18 hco roM aräk råV 
 romraF
ttirB-agnI 
 rammahtraG
* 12 inuj  6291
 ni tanmos allits rah
 anorksdnaL
 7 iluj  7102
htenneK hco aniR
 efioS ,aneL ,kirderF
nröjbroT hco htebsiL
 nitraM ,leakiM
netsnäjtsdugsgninvargeB 
sbokaJ t:S i mur regä 
 anorksdnaL ,llepak
 iluj 12 ned negaderf
 .03.41 .lk
llit sedujbni netka retfE 
 dnutssennim
 es.sunof åp adissennim eS
2017-07-18 Vår käre Far, Svärfar och Farfar
Holger Hansen
* 24 april 1921
har idag somnat in
Höganäs 12 juli 2017
Kjell och Eva
My och Tim
Ida och Roger
Lisbeth
Mor har räckt ut handen
Far har fattat den
Begravningsgudstjänsten äger rum i Höganäs kapell 
torsdagen den 27 juli kl. 13.00. 
Efter akten inbjuds till Malvagården. 
Anmälan om deltagande till Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast den 24/7.
________________________________________
Tack till Nattpersonalen och Er som kom Holger nära
2017-07-18 Vår käre
Bosse
Lindberg
* 1 oktober 1946
har lämnat oss
Helsingborg
30 juni 2017
Inger och Olle
Övrig släkt
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
_______________
Tack till den fantastiska
personalen på Tisdags-
gatan för kärleksfull vård.
2017-07-16 Vår älskade
Leif Jönsson
* 6 augusti 1951
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Skäralid 
den 10 juli 2017
Ann-Sofi och Maria 
med familjer 
Släkt och vänner
Sov i ro där björkar susar 
Sov i ro vid stenens rand 
Sov i ro där ån brusar 
Vila tryggt i skogens
famn
Älskad och Saknad 
Begravningen äger rum i
Kågeröds kyrka fredagen
den den 28 juli kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor tänk
på Cancerfonden 
tel. 020-595959
Stort tack till personalen
inom ASIH, Ängelholm, 
för fin och kärleksfull
omvårdnad i hemmet
under Leifs sista tid i livet.
Besök gärna
www.minnesrummet.se
2017-07-16 Vår älskade Mamma
Käthe
Andersen
* 16 april 1936
har stilla insomnat
Höganäs 8 juli 2017
Carsten, Conny, Preben
Släkt och vänner
Tack lilla Mor 
för åren som gått
Tack för all kärlek 
och omsorg vi fått
Tack för all ömhet 
och vänlighet stor
Tack för allt 
vår älskade Mor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Brunnby kyrka
tisdagen den 1 augusti 
kl. 10.30. Efter akten
inbjuds till Församlings-
hemmet. Vänligen anmäl
ert deltagande vid
minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 senast
torsdagen den 27 juli.
2017-07-16 Min käre
Bror och Svåger
Vår käre Morbror
Tord Persson
* 12 september 1936
har idag stilla
insomnat
Kågeröd 10 juli 2017
GUN och SYLVE
Cecilia och Anders
Johanna, Elin
Nils-Olof och Maria
Emil, Anton
Tåligt och god
har Du levat Din tid
Tacksamt vi önskar Dig,
vila i frid
Begravningen äger rum
i Kågeröds kyrka
fredagen den 21 juli
kl.11.00.
Efter akten skiljs vi åt.
Ett särskilt tack till
personalen på Solgården
för god omvårdnad.
2017-07-16 Vår älskade 
Brita Bogren
* 28 september 1935
har idag lämnat oss
Landskrona 
den 4 juli 2017
Lars 
Tinna 
Ronja, Evelina 
Joakim 
Övrig släkt och vänner 
Tid som har flytt 
fås ej åter
Minnet är allt 
jag har kvar
Djupt i mitt hjärta 
det gråter
Och drömmer 
om flydda dar
Begravningen äger rum 
i S:t Johannes kyrka
fredagen den 11 augusti kl.
14.30. Efter akten inbjudes
till Johannesgården.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
info@perssonsbegr.se
senast den 8 augusti.
Tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2017-07-16 Vår kära
Amelie
Peyron
Holmqvist
* 18 augusti 1928
har lämnat oss 
i tacksamt minne
bevarad
Helsingborg 1 juli 2017
Gustaf
Knut
Släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet inom 
kretsen av dom närmaste.
Slottshöjdens Begr.byrå
tel. 042-13 84 99.
2017-07-16 Vår käre
Åke
Johannesson
* 14 december 1932
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Helsingborg 9 juli 2017
Lis
Marcus
Katarina och Michel
Fanny, Diane
Syster, släkt och vänner
Sov i ro där björkar susa
Sov i ro där tallar stå
Sov i ro där sol så fager
Blickar ner från 
himmel blå
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
måndagen den 14 augusti
kl. 13.00. Därefter inbjudes
till en minnesstund. 
Anmäl Ert deltagande till
Slottshöjdens Begr.byrå 
tel. 042-13 84 99 senast
den 10 augusti.
2017-07-16 Vår älskade
Lisbeth 
Swärd
Jansson
* 25 februari 1950
har stilla insomnat 
i sitt hem 
sörjd och saknad 
av oss alla
Helsingborg
12 juli 2017
Anders
Lizette
Robin, Sam
Släkt och vänner
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
hos oss skall leva
i tacksamt minne
Älskad och saknad 
av alla
Du finns i våra hjärtan
för evigt
Begravningsceremonin
äger rum i Helsingborgs
krematorium fredagen 
den 4 augusti kl. 15.00.
Efter akten skiljs vi åt. 
Ljus klädsel.
________________
Tack till personalen på
ASIH för ett fantastiskt
bemötande och god
omvårdnad.
2017-07-16 rorb råV
sraL 
 grebdniL
* 03 iraunaj 1491  
 † 8 iluj 7102 
 mlohlegnÄ
 areV
 tranneL
 tgneB
mur regä negninvargeB 
 .nejlimaf moni
llit kcat tmrav ttE 
åp nelanosrep 
 .mehyN tedneobppurg
2017-07-16 edakslä råV
ennasuS 
 dnulsroF
* 82 iraunaj  8591
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
 grobgnisleH
 6 iluj  7102
 aneL
adniL hco leakiM
 ,ynneK ,niveK
 algnE ,oeL
ajnaT hco reffotsirhC
 aicilA
staM dem jlimaf
gatedna atsis ttiD got uD 
 nedroj åp
 .nelmih i atsröf ttiD hco
 .negi ses iV
i mur regä negninvargeB 
 negadnåm akryk suaR
 .03.01 lk iluJ 42 ned
 .tå iv sjliks netka retfE
 es.sunof åp adissennim eS
2017-07-16 Vår älskade
Nicklas
Lindskog
* 23 februari 1968
har hastigt lämnat oss
Helsingborg 
25 juni 2017
Hugo
Lukas
Niclas
Mamma och Pappa
Katri
Släkt och vänner
Älskad - Saknad
Begravningen har ägt rum.
2017-07-15 Min älskade Maka
Vår kära Mamma,
Svärmor, 
Mormor och Farmor
Monica
Blücher
* 18 december 1943
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
11 juli 2017
Bengt
Anders, Ingela, 
Niclas, Henrik
med familjer
Släkt och vänner 
Sov i ro, min kära Maka
Sov i ro vår lilla Mor
Ingen vet, 
hur vi Dig sakna
Ack vad tomheten är stor
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell torsdagen den 
3 augusti kl. 13.30.
Efter akten skiljs vi åt.
Tänk gärna på
Cancerfonden 020-59 59 59
2017-07-15 Vår kära vän och arbetskamrat
Annsofie Berkenäs
har hastigt lämnat oss i stor sorg och saknad
Landskrona den 9 juli 2017
Arbetskamraterna Psykosenheten, Landskrona
2017-07-15 Vår käre 
Pappa och Morfar
Björn Ek
* 1 april 1946
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hjärnarp 
9 juli 2017
Rasmus 
Pernilla och Harry
Lina och Ola 
Älskad - Saknad
Begravningsakten äger
rum i Heliga Korsets kapell
tisdagen den 1 augusti 
kl. 13.30.
Efter akten skiljs vi åt
2017-07-15 Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar och Farfar
Bengt
Bengtsson
* 24 november 1938
har hastigt lämnat oss
Bjuv den 8 juli 2017
Birgitta
Klas och Eva
Rebecca, Benjamin
Mats och Carita
Linus, Pontus, Hampus
Anna-Karin
Släkt och vänner
Du finns inte mer,
men jag kysser din kind.
En kyss som jag sänder
med smekande vind.
Öppna ditt fönster,
ställ det på glänt.
Den vind som du känner
är kyssen jag sänt.
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200- 88 24 00.
2017-07-15 Vår kära
Mamma
Farmor, Svärmor
Syster
Inga-Britt
Bergendorff
* 29 oktober 1931
har idag stilla
insomnat
Hjärnarp 
den 25 juni 2017
Christina och Bo
Johan
Magnus och Lilia
Jakob, Julia
Jan-Erik
Släkt och vänner
Ljuvt är att vila när
krafterna domna
Skönt i den eviga vilan
få somna
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga korsets
kapell-Ängelholm tisdagen
den 25 juli kl.13.30.
Vårt varma TACK till
personalen på Åshaga.
2017-07-15 Vår älskade
Annsofie
Berkenäs
* 29 september 1966
har hastigt lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Landskrona 
den 9 juli 2017
Kenneth
Max
Pontus och Caroline
Theodore
Anton
Mamma
Syster, släkt och vänner
Ditt hem som Du älskat
där blommor har spirat
Du ville oss väl
Du älskat oss alla
av hela Din själ
Älskat vare Ditt minne
Begravningen äger rum i 
Folkets Hus onsdagen 
den 26 juli kl. 11.00.
Efter akten skiljs vi åt.