2017-09-18 Vår käre Broder,
Svåger, Farbror och
Morbror
Lennart
Nilsson
* 14 augusti 1942
har stilla insomnat,
sörjd och saknad 
av oss alla
V. Torup
12 september 2017
Ingvar o Birgit
Sigurd o Gun
Ingegerd
Herbert o Anne-Marie
Britta o Stanley
Thyra
Sara o Thorbjørn
David o Cristina
Eva o Sven
Syskonbarn
Herren är min Herde,
mig skall intet fattas.
PSALTAREN 23
Sv. ps. 248
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka inom familjen.
2017-09-17 aräk råV
agnI  dirtS
* 2 lirpa  7391
 tanmosni allits rah
 göhsiveN
 9 itsugua  7102
 aiM
tkälS hco rennäV
 tavel ud allits åS
 trob ud kcig allits ås
i mur regä negninvargeB 
negadsno akryk sgöhsiveN 
 rebmetpes 72 ned
 .00.11 .lk
 .tå iv sjliks netka retfE
2017-09-17 Vår kära
Lotte
Michelsen
* 29 augusti 1927
† 29 augusti 2017
HELLE och LEIF
LARS
Familj och Goda Vänner
Du fattas oss
Enligt Lottes önskemål
äger begravningen 
rum i stillhet.
2017-09-16 Vår käre
Tore
Svensson
* 30 september 1927
har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad
Örkelljunga 
7 september 2007
Carina
Sebastian och Annika
Anton, Maja
Sophie och Ian
Leif och Gunn
Ingrid
Syskonbarn
Övrig släkt och vänner
När krafterna 
sakta domna
och ögat sin
glans har mist
så skönt att från 
allt få somna
och vila finna till sist
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredag den 
29 september kl. 10:30. 
Efter akten inbjudes till
minnesstund i
församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
26 september kl. 12:00.
Tänk på Cancerfonden:
tel. 020-595959.
Ett stort och varmt tack till
alla Er som vårdat och på
alla sätt hjälpt Tore under
hans sjukdomstid.
2017-09-16 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Farfar och Morfar
Stig Björk
* 16 augusti 1930
har idag stilla
insomnat
Svalöv 
den 12 september 2017
Ulla
Leif och Bodil
Jonas och Shadi
Olivia, Alice
Patrik
Släkt och vänner
Så har vi vandrat 
Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka var 
vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Begravningen äger rum 
i Felestad kyrka torsdagen
den 12 oktober kl. 13.00.
Efter akten inbjudes 
till minnesstund. Anmälan
till Bröderna Perssons
Begravningsbyrå 
tel. 0418-665180 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 9 oktober.
Varmt tack till
Hemtjänsten Svalöv för
god vård och omsorg.
2017-09-16 Vår kära Mor
Nancy
Maj-Britt 
Hansson
* 25 februari 1928
har lämnat oss
i stor sorg och saknad
Svenningstorp
18 augusti 2017
Per-Erik
Kristina
Bodil
Släkt och vänner
Tack för allt du gav
Du finns alltid
i våra hjärtan
Om ni vill hedra 
Maj-Britts minne tänk på
Hjärt och Lungfonden
tel. 0200-88 24 00
2017-09-16 aräk råV
nuG  namhoB
* 72 iraurbef  2491
 ergnäl ne retfe rah
 modkujs sdit
 tanmosni allits
 dankas hco djrös
 grobgnisleH
 21 rebmetpes  7102
tkälS hco rennäv
 rat gaj gets traV
 redel suseJ gaj tev ås
 gnåg ne gaj sllit
 rat tegets atsis ted
 moneg ni hco
 redärt netropelräp
 va gad ne rilb ted
 rabrednu tehlläs
i mur regä negninvargeB 
sgrobgnisleH 
 llepakeirotamerk
 rebotko 3 ned negadsit
 .00.31 lk
 .tå iv sjliks netka retfE
 naksnö snuG tgilnE
åp anräg knät 
alaicos snémrasgninslärF 
 7-668718 .gp etebra
 es.sunof åp adissennim eS
 
lanosrep lla llit kcat tmraV 
 A2 .dva neladobdroJ åp
llufskelräk hco dog röf 
 .grosmo hco dråv
2017-09-16 Vår älskade
Mamma, Farmor, Mormor,
Svärmor och Syster
Hellen Westlund
* 27 januari 1930
har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Torekov
den 10 september 2017
ANNIKA
Josef
ANDERS och HELENA
Gustaf, Ellen, Fredrik
KAROLINA och TOBIAS
Nils, Elmer
Syskon
Släkt och vänner
Du svävade bort men lämnade oss inte
Du är alltid med oss 
Vi glömmer dig aldrig
Vi älskar dig!
Begravningsgudstjänsten äger rum i Torekovs kyrka
fredagen den 6 oktober kl. 13.00. Efter akten inbjudes
till minnesstund i Församlingshemmet. Anmälan om
deltagande vid minnesstunden göres senast
den 29 september till Stigssons Begravningsbyrå
tel 0431-716 00. 
Tänk gärna på Rädda Barnen
tel. 020-52 52 00 eller pg 90 20 03-3.
2017-09-16 Min älskade Make 
Vår käre 
Pappa, Svärfar 
och Farfar
Stig Hansson
* 8 augusti 1933
har hastigt lämnat oss 
Landskrona 
den 9 september 2017
Gull-Britt 
Martin och Merit 
Emma 
Övrig släkt och vänner
Inget farväl, 
inga medvetna ord, 
så fort och tyst gick du
bort från vår jord 
Här går vi resten ur 
din svunna värld, 
bland tankar och minnen
som färgat din färd 
Allt som du älskat oss
bilden nu ger, 
Du talar och skrattar, 
vi minns dig och ler
Begravningen äger rum 
i S:t Johannes kyrka
fredagen den 29 september
kl. 13.15. Efter akten
inbjudes till 
Hotell Öresund.
2017-09-16 Vår käre
Stig Linde
* 25 mars 1930
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Landskrona 
den 12 september 2017
Ann-Margreth
Barn
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner
Många blev åren 
Du vandrade här
Så trogen så verksam 
i tiden
Nu mättad av ålder 
förunnat Dig är
Få njuta av den 
eviga friden
Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som har tröttat
Du nu vilar ut
I tacksamhet minnet
ibland oss skall bo
Vila så ljuvt, vi unnar
Dig ro
Begravningen äger rum
inom familjen.
2017-09-16 Vår kära
Gudrun
Nilsson
* 24 november 1926
har lämnat oss,
djupt sörjd och saknad
Rya den
12 september 2017
Barbro med familj
Gösta med familj
Övrig släkt och vänner
Henry har räckt
ut handen
Gudrun har fattat den
På den andra stranden
mötas de igen.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Raus kyrka,
torsdagen den
28 september kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund i Skolhuset.
Anmäl Ert deltagande till
Råå Begravningsbyrå,
info@raabegravnings.se,
tfn. 042 26 37 50, senast
den 25/9, kl. 12.00.
2017-09-16 Vår käre
Ulf Rosenberg
* 4 januari 1932
† 7 september 2017
har lugnt och stilla somnat in
RUT
Axel och Lisen
Sofia, Petter, Ella, Astrid
Hanna och Axel, Frans
Max och Evelina
Släkt och vänner
Att finna varandra när livet är ungt
att följas till ålderdoms dagar
när livet är lätt när livet är tungt
tillsammans med fröjd detta draga
Var finns väl i livet för tvenne
en lott som kan liknas vid denne.
Nu viskar vi de orden det vackraste vi vet
Du var vårt allt på jorden och vår i evighet.
Begravningsgudstjänsten äger rum i Helsingborgs
krematorium måndagen den 25 september kl.13.00.
Efter akten inbjudes till Pålsjö Krog.
Anmälan om deltagande vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast den 20 september.
Tänk gärna på Diabetesfonden tel. 08-564 821 00.
_______________
Stort tack till Erik Linné och personalen 
på IVA Helsingborgs lasarett.
2017-09-16 Vår älskade
Bengt
Söderholm
* 19 maj 1927
har i dag stilla
insomnat
Ängelholm 
10 september 2017
Gitte
Solweig
Susann
Michael
Fredrik
Camilla och Mikael 
Emilia
Så har vi vandrat 
Du och jag
i kärlek, hand i hand
Så har vi delat varje dag
i våra drömmars land,
Vår lycka 
var vår rikedom,
nu har Du gått,
min hand är tom
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
2017-09-16 Vår käre Far, Svärfar,
Morfar, Farfar, 
Morfar Torsten 
och Farfar Torsten
Torsten
Svensson
* 27 februari 1922
har idag stilla
insomnat
oändligt älskad 
och saknad
Ängelsbäck
den 11 september 2017
Bodil och Sven
Johnny och Marianne
Lars och Anita
Lennart och Maggie
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Syster, släkt och vänner
När Mor gick bort,
så ensam blev Din strid
Nu käre Far
har även Du fått frid
Sov kära två
som delat livets öden
I gravens ro 
förenade i döden
Tack käre Far för allt
Du finns alltid 
i våra hjärtan
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
torsdagen den 
28 september kl.11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden göres
senast 25 september till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Ett varmt tack till alla som
på olika sätt varit delaktiga
i omvårdnaden av Torsten.
2017-09-16 Vår käre
Bertil
Henningsson
* 29 oktober 1944
har flyttat till Himlen
Farhult 
10 september 2017
Gherd
Barnen med familjer
Lugna hamn efter
stormfyllda färden
Ljusa mål för min
längtan och tro
Sköna land i den
Himmelska världen
Ljuva hem där jag 
evigt skall bo
_____
Jag är uppståndelsen 
och livet. 
Den som tror på mig 
skall leva om han än dör.
JESUS
Begravningsgudstjänsten
sker inom familjen.
2017-09-16 Vår käre
Göran
Malmgren
* 1 april 1945
har stilla insomnat
Höganäs
10 september 2017
Tora med familj
Helene med familj
Anne med familj
Tack för våra lyckliga år
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Höganäs kapell
torsdag den 28 september
kl. 13.00. Efter akten
inbjudes till Malvagården.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till
Karlbergs Begravningsbyrå
tel. 042-34 00 89 eller
www.karlbergs.se
senast den 25 september.
Tänk på Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
2017-09-16 Min älskade Make
Vår käre Far 
och Morfar
Assar Nilsson
* 6 mars 1929
har idag 
stilla insomnat, 
lämnat oss
i djup sorg och saknad
Kågeröd 
6 september 2017
KARIN
Ann-Kristin
Elin och Hans
Henrik
Birgitta
Hanna, Anton
Släkt och vänner
Flitig så länge 
krafterna räckte
i arbetets glädje
Du levde Ditt liv
Somnade stilla
när livslågan släcktes
tacksamt vi önskar Dig
vila i frid
Begravningen äger rum 
i Kågeröds kyrka
fredagen den
22 september kl.14.00.
Anmälan om deltagande
i den efterföljande
minnesstunden till
www.röstångabegr.se
eller 0435-915 70
senast den 18 september.
Tänk gärna på
Tobias stiftelsen
pg. 90 10 04-2
Ett varmt tack 
till Landskrona lasarett
och hemvården
i Svalövs kommun
för kärleksfull vård.
2017-09-16 eräk råV
jaK  knarF
* 5 sram 7391  
 † 6 rebmetpes 7102 
 grobgnisleH
 sso tanmäl rah
 dankas hco gros rots i
 nnelG ,anoM
 innoT ,leinaD
 rejlimaf dem
 noksyS
tkälS hco rennäv
 nak takslä mos neD
 ammölg je
 je tmölg mos neD
 rah takslä
 hco edakslä mos neD
 edmölg
 .rav kelräk dav je etssiv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 i mur regä
 akryk snedreH edoG neD
 ned negadsrot
.00.31 lk rebmetpes 82 
llit sedujbni netka retfE 
åp dnutssennim 
.nedrågdärtaénniL 
ednagatled mo nalämnA 
 sunoF llit reks
relle 37 39 12-240 
es.sunof@rrongrobgnisleh 
 .rebmetpes 52 tsanes
 
nelanosrep llit kcat tmraV 
grosmo hco dråV moni 
tmas ladskirderF 
röf tterasal grobgnisleH 
llufskelräk hco dog 
 .dandråvmo
2017-09-16 Min älskade Make
Min käre Far
Erik Olsson
* 11 december 1928
har stilla somnat in
Helsingborg 
7 september 2017
Birgit
Lars och Gun
Barnbarnen med
familjer
I sorgen finns glädjen
för allt som Du gav
Av kärlek och omsorg
till dem Du höll av
Redo att hjälpa
glad i Ditt sinne
är Du oss alla
i käraste minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Olofskyrkan
tisdagen den 26 september
kl. 10.30. 
Efter akten inbjudes till
församlingssalen. 
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå
tel. 042-21 05 96 eller
www.j-olssons.se senast
den 22 september. 
Istället för blommor tänk
på Cancerfonden 
 tel. 020-59 59 59.
2017-09-16 Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar,
Farfar, Morfar 
och Gammelfarfar
Emil
Martinsson
* 4 augusti 1930
har i dag stilla
insomnat sörjd och
saknad av oss
Hov 
den 9 september 2017
MARGIT
Bengt och Janet
Per-Olof och Carina
Lena och Anders
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Ärlig och strävsam 
var Din vandring
Stilla och fridsam 
gick Du bort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Hovs kyrka
fredagen den 6 oktober 
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund 
i Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast måndagen den 
2 oktober till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på 
Hjärt o Lungfonden
tel. 0200-88 24 00
eller pg. 90 91 92-7.
Ett stort tack till 
Torekovs Hemtjänst,
Skogsliden avd Linden 
och Almgården avd Åsen.