2018-01-20 Vår älskade
Björn
Rasmusson
* 30 december 1943
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Vejbystrand
13 januari 2018
INGRID
Marcus och Theodora
Mattias och Matilda
Barnbarn
Den dagen jag går
för att ej vända åter
Jag vill att Ni minns mig
precis som jag var
Det blir bara värre,
mina Kära, om Ni gråter
För inget kan ändra
det öde vi har
Den dagen Ni står här
och kanske mig saknar
Jag vill att Ni lever
och livslusten har
Mina älskade Kära,
jag vill att Ni vaknar
Och lever de dagar,
den tid Ni har kvar
ROGER SÖRENSEN
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Barkåkra kyrka
fredagen den 2 feburari
kl. 10.00. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. Tacksam för
svar om deltagande till
Jensens Begravningsbyrå
tel. 0431-159 00 eller
jensenbegravning.se 
senast den 30 januari.
Tänk gärna på
Parkinsonfonden,
tel. 08-666 20 78 eller via
jensenbegravning.se
2018-01-20 Min Pappa
Vår Farfar och
Gammelfarfar
Bo Velin
* 8 juli 1934
† 28 december 2017
Per
Philip, Frida
Johan och Christine
Daniel och Cattis
Maximus
Isac, Isabella
Ulla
Övrig släkt och vänner
Många blev åren 
Du vandrade här
Så trogen så verksam 
i tiden
Nu mättad av ålder
förunnat Dig är
Få njuta av den 
eviga friden
Begravningen äger rum i
Helsingborgs krematorium
onsdagen den 31 januari
kl. 15.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-20 Vår kära
Nancy
Ekman
* 4 oktober 1930
har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Ängelholm 
13 januari 2018
KENT och ANJA
Helena och Sebastian
Elliot, Oliver 
Anette och Johan
William, Alice
KLAS och ELISABETH
Oscar, Esther
När Dina steg 
har tystnat,
finns ändå ekot kvar.
När Dina ögon slocknat,
vi alla minnen har.
Vi spar dem 
i våra hjärtan,
tar fram dem då och då.
Så kommer Du för alltid,
att vara här ändå.
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael
fredagen den 9 februari 
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
onsdagen den 7 februari.
2018-01-20 edakslä tgilrennI
eislE 
 rednakciW
* 8 iraunaj 8291
 † 8 iraunaj 8102
girdla regäs raläjs
 lävraf
anitsirhC hco dlavroT
ettolesiL hco treG
 ycuL
 nrabnraB
 nrabsnrabnraB
tkälS hco rennäv
 liräjf ativ arkcav niM
 .molblednam revö göfl
 anella rob neliräjf neD
 .mur hco dit motrob
 liräjf ativ arkcav niM
 :gim llit paksdub tte räb
 negom rä dit nid räN
 .gid gaj ratnäv
netsnäjtsdugsgninvargeB 
i mur regä 
 ,nakryksgrebflodA
ned negadsno grobgnisleH 
 00.31 lk iraurbef 7
llit sedujbni netka retfE 
i dnutssennim 
.temmehsgnilmasröf 
sunoF llit reks nalämnA 
tsanes 07 39 31-240 .let 
 .2/2 ned
2018-01-20 Vår allra käraste
Asta Lindén
* 16 juli 1930
har nu fått ro och vila
och lämnat oss med 
många ljusa minnen.
Helsingborg 
12 januari 2018
Ulf
Michaela
Ann-Charlotte
Johanna
Släkt och vänner
Du fattas oss!
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Norra Mellby
kyrka onsdagen den 7 feb-
ruari kl. 11.00. Efter akten
skiljs vi åt.
2018-01-20 Min älskade Maka
Vår underbara Mamma
Svärmor och Mormor
Lizbeth
Blomqvist
* 28 april 1950
har ryckts ifrån oss
Ängelholm 
16 januari 2018
Sven
Carina, My
Adam, Amanda, Wilmar
Lasse
Björn
Släkt, grannar 
och goda vänner
Så liten plats en
människa tar på jorden
mindre än ett träd 
i skogen
Så stort tomrum 
hon lämnar efter sig
En hel värld 
kan inte fylla det
Begravningsgudstjänsten
äger rum i S:t Mikael
fredagen den 16 februari
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
fredagen den 9 februari.
Färgglad klädsel och
blomma bakom örat.
Ett varmt tack till
personalen på ASIH för
god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-01-20 Vår käre 
Far, Svärfar, 
Morfar och Farfar
Rune
Mattsson
* 4 juli 1935
har lämnat oss i stor
sorg och saknad
Grevie
den 15 januari 2018
Laila och Paul
Joakim, Fredrik
Kennet
Daniel, Edvin
Jörgen
Hilda, Måns
Övrig släkt och vänner
Vi ville så gärna
behålla Dig kvar
men Din stund på jorden
fullbordad var
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 9 februari
kl.11.00. Efter akten
inbjudes till minnesstund i
Församlingshemmet.
Anmälan om deltagande
vid minnesstunden göres
senast 5 februari till
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel 020-59 59 59.
Varmt tack till
Hemtjänsten och all berörd
vårdpersonal som hjälpt
Rune under hans sista tid.
2018-01-20 Min älskade 
Gydde
Det är så tomt...
Bosse
Bo C E Ramfors
Syskon och syskonbarn med familjer
Övrig släkt och vänner
Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen den 
9 februari kl. 14.00 i Örgryte gamla kyrka i Göteborg,
varefter inbjuds till minnesstund på 
The Royal Bachelors’ Club, Skyttegatan 1. 
O.s.a. till www.gillisedman.se eller 031-355 40 00 
senast den 5 februari. 
Tänk gärna på Alzheimerfonden Bg. 901-1198. .
2018-01-20 Vår älskade
Heidi Bardby
* 4 maj 1934
har stilla somnat in
Landskrona 
den 17 januari 2018
Lennart
Bengt & Margaretha
Christian, Josefin
Thomas & Åsa
Syskon, släkt & vänner
Älskad - Saknad
Vila i frid
Begravningen äger rum i
Borstahusens kapell
torsdagen den 1 februari 
kl. 11.00. Efter akten
inbjudes till Erikssalen. 
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 29 januari.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden 
tel. 020-30 11 30
Varmt tack till personalen
på Skiftesvägens
äldreboende för god och
kärleksfull omvårdnad.
2018-01-20 Vår snälle goe
Peter Ry
Rasmussen
* 20 september 1947
har i dag lämnat oss
efter en lång tids
sjukdom
Ängelholm 
11 januari 2018
AnnBritt
Christian och Linda
Hugo, Otto
Du finns inom oss 
för alltid.
Vi hör din röst, 
den finns i oss.
Vi ser ditt ansikte.
Allt som finns kvar 
av dej lever
vidare i oss.
Så vi är 
alltid tillsammans. 
Avskedet med Peter 
sker inom familjen.
Stort tack till personalen
som har hjälpt och stöttat
honom under hans
sjukdom.nad.
2018-01-20 Vår älskade
Bodil Fasth
* 25 februari 1950
har lämnat oss i stor 
sorg och saknad
Helsingborg 
8 januari 2018
Maria och Magnus
Emil, Elias
Kaj och Mona
Berit och Alf
Janet
Ronny och Catharina
Släkt och vänner
Livets låga ska aldrig
slockna Mormor
EMIL
Begravningen äger rum i 
Nya Ceremonihallen 
fredagen den 
2 februari kl. 11.00. 
Valfri klädsel.
Efter akten skiljs vi åt.
Istället för blommor 
tänk på Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.
2018-01-20 Vår avhållne
medarbetare och vän
Annika
Albinsson
* 3 april 1964
har lämnat oss 
i sorg och saknad
Förslöv 8 januari 2018
Företagsledningen 
och Arbetskamrater
vid Lindab Profil AB
2018-01-20 Vår Älskade
Annika
Albinsson
* 3 april 1964
har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad
Förslöv 
8 januari 2018
Per
Daniel och Louise
Martin och Jonna
Jenny och Andreas
Barnbarn
Släkt och vänner 
Allt vad Du lidit 
vi nog ej förstått
Men tåligt Du kämpat
och vilan nu nått
Vi ville så gärna 
behålla Dig kvar
Men Ditt livsverk på
jorden nu avslutat var
Vi unnar Dig vilan 
Du nu har fått
Vi viskar tyst de orden
Du var det käraste 
på jorden
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Förslöv kyrka
fredagen den 2 februari 
kl. 13.00.
Efter akten skiljs vi åt.
2018-01-20 Vår käre
Karl Erik
Persson
* 9 september 1936
† Helsingborg 
1 januari 2018
Elly
Thorbjörn
Bo
Kent och Maria
Elin, Anton, Tilda
Släkt och vänner
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
________________
Tack till personalen på
Elinebo för kärleksfull
omsorg.
2018-01-20 Min älskade Make
Vår käre Pappa
Karl-Axel
Olsén
* 15 januari 1932
† 29 december 2017
Ulla-Brita
Ulrika och Thomas
Johanna och Magnus
Begravningen har ägt rum
i stillhet.
2018-01-20 Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor
Olive Alm
* 22 januari 1935
har stilla insomnat
Helsingborg
25 december 2017
Nicole och Cai
Barnbarnen
med familjer
Ingmar
Övrig släkt och vänner
Du somnade stilla
när resan var slut
Från allt som Dig tröttat
Du vilar nu ut
Begravningen har ägt rum
inom familjen.
2018-01-19 Vår innerligt älskade
Far, Svärfar, Morfar
och Gammelmorfar
Erik Eliasson
* 9 februari 1919
har stilla insomnat
Örkelljunga
15 januari 2018
Margareta och Christer
Marianne och Per
Elisabeth och Alf
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Släkt och vänner
Det är om aftonen 
man bryter upp 
vid solnedgången
Det är då man 
lämnar allt
Tanken tar ner sina 
tält av spindelväv och
hjärtat glömmer 
varför det ängslats 
Ökenvandraren överger
sin lägerplats, som snart
skall utplånas av sanden
och fortsätta sin färd i
nattens stillhet, ledd av
gåtfulla stjärnor
PÄR LAGERKVIST
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredag den 9 februari
kl. 10.30. Efter akten
inbjuds till minnesstund
på EFS-gården. O. s. a. till
Isacssons Begravningsbyrå,
tel. 0435-50247, senast 
6 februari kl. 12.00.
Insamling till Diakonia, 
tel. 08-4536931.
Personalen på Södergården
gav Erik ett andra hem,
fyllt av värme, omtanke
och ömsint vård. 
Vårt varma tack!
2018-01-19 ammaM edakslä niM
 romraF hco romrävS
 retsyS aräk råv
avE 
 nergdnaL
* 13 sram  5491
allits gadi rah 
 meh ttis i tanmosni
 mlohlegnÄ
 11 iraunaj  8102
naD hco ettennA
 ttoilE
dnaloR hco nröjbroT
 rejlimaf dem
 rosor va netfod moS
 gadrammos ne
 ammaM allil råts teD
 ennim ttiD gnirk
 rä giD va nedlib hcO
 ralk ås anräjts ne
 rel hco sednät moS
 ennis tråv i
 ,tevil edanmäl uD
 ravk edannats iv
 tråv i tpujd neM
 .rob uD aträjh
netsnäjtsdugsgninvargeB 
 akryk arkåkraB i mur regä
 iraurbef 9 ned negaderf
 .00.31 .lk
 .tå iv sjliks netka retfE
 ..lesdälk irflaV
 es.sunof åp adissennim eS
2018-01-19 Min käre
Lennart
Ögander
* 13 augusti 1943
har idag lämnat oss
Östra Karup
den 10 januari 2018
BIRGIT
Övrig släkt och vänner
Vi hann ej säga Dig
farväl
ty döden kom så fort
Men nu vi säga Dig 
vårt tack
vid evighetens port
Begravningsceremonin
äger rum i Östra Karups
Församlingshem fredagen
den 9 februari kl.11.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Anmälan om
deltagande vid
minnesstunden göres
senast den 5 februari till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
Tänk gärna på
Cancerfonden
tel 020-59 59 59.
2018-01-19 Vår kära
Margoth
Muchardt
Lindström
* 28 maj 1936
† 29 januari 2017
Pia, Julia
Övrig släkt och vänner
Tack för allt gott som 
Du oss givit
Din rena kärlek till 
oss envar
Här har så tomt 
och öde blivit
Ditt goda minne 
lever kvar
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.