2018-04-21 Vår glädjespridare
Älskad 
Son och Lillebror
Jesper
Andersson
* 5 december 1990
har lämnat oss
i outsäglig 
sorg och saknad
Helsingborg 
12 april 2018
Mamma och Pappa
Johan och Antonis
Jens
Mormor och Morfar
Släkt och många vänner
Den vackraste gåvan
människan fått
är förmågan att 
sprida glädje
Begravningen äger rum i
Råå kapell onsdagen den
25 april kl 13.00.
Efter akten inbjudes till en
minnesstund. O.S.A. till
begravningsbyrån 
tel 042- 13 84 99 
senast 23 april.
Istället för blommor 
tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00.
Ett tack till personalen på
boendet och Omtumlaren
samt alla Er som 
stöttat Jesper.
2018-04-21 Min älskade Make
Vår älskade Pappa,
Svärfar, Moffis 
och Farfar
Jan Bodén
* 2 juli 1942
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Höganäs och Grevie
den 8 april 2018
BRITT
PATRIK & CAMILLA
Albert
TINA & BJÖRN
Desireé & Torbjörn
Aaron, Hailey
Dennis
Dawid
Danny
Niclas
Syster Mona med familj
Övrig släkt och vänner
Hur tomt det efter Dig
har blivit
Det känns som solens ljus
för oss gått ner
Ty ingen såsom Du har
kärlek givit
Din plats kan aldrig
fyllas mer
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Grevie kyrka
fredagen den 18 maj
kl.13.00.
Efter akten inbjudes till
minnesstund
Församlingshemmet
Anmälan senast 14 maj till 
Stigssons Begravningsbyrå
tel. 0431-716 00.
2018-04-21 Vår kära
Gunvor
Svensson
* 24 februari 1931
somnade in stilla 
och fridfullt
Åstorp
14 april 2018
Anna-Kerstin och Bengt
Maria, Sara
Herbert och Camilla
Jonna
Minnena som rör hjärtat
kan aldrig gå förlorade
Begravningsgudstjänsten
äger rum inom familjen.
_______________
Ett varmt tack till
personalen på Astern.
2018-04-21 Vår Älskade
Egon Olsson
* 10 april 1943
har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad
Munka Ljungby 
7 april 2018
Christer och Eva
Jenny, Andreas
Carina
Måns, Molly
Dan
Max
Systrar med familjer
Släkt och vänner 
Det är vackrast 
när det skymmer
All den kärlek 
himlen rymmer
ligger samlad 
i ett dunkelt ljus
över jorden, 
över markens hus
Allt är ömhet, allt är
smekt av händer
Herren själv utplånar
fjärran stränder
Allt är nära, 
allt är långt ifrån
Allt är givet
människan som lån
PÄR LAGERKVIST
Begravningsakten äger
rum i Heliga Korsets kapell
tisdagen den 8 maj 
kl. 13.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på
Margretetorp Gästgifvare. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå 
tel. 0431-135 20 senast
fredagen den 4 maj.
2018-04-21 V edakslä rå
G nnu 
S nossnev
* 20 n rebmevo 1 929
h ni tanmos allits ra
B mlohselli
 12 a lirp 2 810
S NAFET  hco L HTEBSI
E nil  hco D leina
M avuT ,etla
M nila  hco F pili
 
S tkäl  hco v rennä
D aträjh adog tti
D ennis asujl tti
h avel llaks sso so
i ennim tmaskcat 
B i mur regä negninvarge 
B akryk smlohselli
o .00.41.lk jam 2 gadsn 
E llit sedujbni netka retf 
m nalämnA .dnutssenni 
o llit reks ednagatled m 
D årybsgninvargeb slha
t 79067-240 :le
s .4/62 ned tsane
T åp nelanosrep llit kca 
E lla röf dör dva agahk 
k .eknatmo hco kelrä
2018-04-21 Vår älskade 
Karin
Gummeson
* 25 oktober 1920
† 16 april 2018
Anna och Ingemar
Vibeke
Christina
Cecilia
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Begravningsakten sker
inom familjen. 
Tänk gärna på Min Stora
Dag Bg: 900-5133
Stort tack till 
hemtjänstens personal 
för en förnämlig insats.
2018-04-21 V ,rafrävs ,appap rå 
m rafraf hco rafro
B tgne 
F ybmär
* 14 j ilu 1 749
h i ni tanmos allits ra 
g negninyr
H grobgnisle
 7 a lirp 2 810
M AIRA hco 
A REDNAXEL
I lebas
J SENNAHO  hco A ANN
N ali
M XA
 
S tkäl  hco v rennä
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä ned negadnåm mur reg 
3 i 00.31 lk lirpa 0
N ,llepaksnedrågokryk ay 
H .grobgnisle
E llit sedujbni netka retf 
g .dnutssennim masneme 
S ednagatled mo rav 
m llit saledde
F .073931-240 let suno
L rommolb mos anräg aki 
v llit gardib tte sanmoklä 
C .nednofrecna
V nelanosrep llit kcat tmra 
i hco tsnäjtmeh mon 
h .grobenE åp dråvkujsme
2018-04-21 Vår älskade och
omtänksamme
Pär
Hedström
* 29 december 1944
har lämnat oss i stor
sorg och saknad.
Göteborg
8 april 2018
Anna och Per
Klara Tove Gustav
Jonas och Johanna
Ebba
Karin
Susann
Släkt och vänner
Nu möts Du 
och Mamma igen
Någonstans inom oss är
vi alltid tillsammans
Begravningen sker i
kretsen av de närmaste.
Tänk gärna på
Sjöräddningssällskapet,
tel. 077-579 00 90.
2018-04-21 Vår Pappa, 
Svärfar och Morfar
Egon Olsson
* 10 april 1943
har idag lämnat oss
Stavershult
 7 april 2018
Madde och Jens
Linus, Lukas
Elle
Oliver
Du levde Ditt liv till fullo
och Du sa alltid med
glimten i ögat
''Den som har flest saker
när man dör vinner''
Vi saknar Dig
Begravningsakten äger
rum i Heliga Korsets kapell
tisdagen den 8 maj kl.
13:30. Valfri klädsel.
Efter akten inbjudes till
minnesstund på
Margretetorps
Gästgifvaregård. 
Svar om deltagande sker
till Svenssons Begr byrå tel.
0431-135 20 senast
fredagen den 4 maj.
2018-04-21 Min älskade
Bertil Svärd
* 27 mars 1941
har hastigt lämnat oss
i stor sorg och saknad
Hällede
den 29 mars 2018
ROSA-LILL
Svågrar och Svägerskor
Släkt och vänner
Du fattas oss
Begravningsgudstjänsten
har ägt rum.
2018-04-21 Vår älskade
Monika
Larsson
* 7 augusti 1956
† 9 april 2018
har stilla somnat in
Mats, Eva, Thomas och
Anders med familjer
Släkt och vänner
Av litet gav Du mycket
Av glädje gav Du mer
Av kärlek gav Du allt
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Sofia Albertina
kyrka tisdagen den 8 maj
kl. 11:00.
Efter gudstjänsten skiljs 
vi åt.
2018-04-21 Vår käre
Karl-Gustav
Magnusson
* 22 mars 1929
har stilla insomnat
Höganäs 14 april 2018
Elsa
Marie-Louise, Lena
Susanne, Monika
med familjer
Släkt och vänner
Tack för allt
Du oss har skänkt
För oss du strävat
på oss Du tänkt
Ditt goda hjärta
Ditt ljusa sinne
Hos oss skall leva
i tacksamt minne
Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.
Tänk gärna på 
Hjärt- Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.
2018-04-21 Vår fina vän
Thomas
Garcia
Gomez
har lämnat oss 
i stor sorg och saknad
* 30 september 1961
† 13 april 2018
med kärlek
Familjerna Simoncello
Ibland liksom hejdar sig
tiden ett slag
och någonting alldeles
oväntat sker.
Världen förändrar sig
varje dag
men ibland blir den
aldrig densamma mer.
ALF HENRIKSON
2018-04-21 V edakslä rå
S nafet K tsiv
* 16 o rebotk 1 659
h stkcyr tgitsah ra
i sso nårf
E ybek
 13 a lirp 2 810
B nra
B nrabnra
S noksy
S nrabnoksy
Ö tkäls girv  hco v rennä
E vil tmaskrev tt
h tu tankcols ra
E dnah gitifl n
h tanmod ra
D gadstebra ni
h tuls ttis ttån ra
O dnah sduG i hc
D tanmos u
D ammäts aräk ni
t rah tantsy
M råts trekcav ne
D .ravk ennim tti
B netsnäjtsdugsgninvarge 
ä akryk ybekE i mur reg 
t jam 8 ned negadsi
k netka retfE .00.31 l 
i dnutssennim llit sedujbn 
i ,nedrågerakcolK 
N .marV arro
S div ednagatled mo rav 
m gnir nednutssenni
D årybsgninvargeb slha
t relle 79 067-240 :le 
h es.sunof@grobgnisle 
s .lirpa 03 ned tsane
K .rä uD mos mo
T åp anräg knä
H nednofgnuL hco träj
t 004288-0020 :le
e nednofsetebaiD rell
t 00128465-80 :le
S es.sunof åp adissennim e
2018-04-21 Vår kära Mor 
och Farmor
Louise
Rudvall
* 27 december 1933
har stilla insomnat
Åsljunga 15 april 2018
Michael och Christina
Niclas och Madelene
Filip
Släkt och vänner
Ärlig och strävsam 
var Din vandring
Stilla och fridsamt 
gick Du bort
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Örkelljunga
kyrka fredag den 4 maj 
kl. 13.00. Efter akten
inbjuds till minnesstund i
församlingshemmet. 
O. s. a. till Isacssons
Begravningsbyrå, 
tel. 0435-50247, senast 
2 maj kl. 12.00. 
Tänk på Strokefonden, 
tel. 0200-883131.
Ett varmt tack till
personalen inom
hemtjänsten och
hemsjukvården för god
omvårdnad.
2018-04-20 Vår käre
Bertil
Lövstedt
* 2 juli 1938
Bjuv 
† 17 april 2018
BIRGIT
Per, Anders, Titti
med familjer
Släkt och vänner
Någonstans inom oss
är vi alltid tillsammans
Begravningsgudstjänsten 
äger rum i Bjuvs kyrka 
torsdagen den 
26 april kl. 14.00. 
Valfri klädsel. 
Efter akten inbjudes 
till Alegården. 
Anmälan om deltagande 
vid minnesstunden till 
J. Olssons Begravningsbyrå 
Bjuv tel. 042-823 20 eller 
www.j-olssons.se 
senast den 23 april.
Tänk gärna på
Alzheimerfonden
tel. 020-30 11 30.
_______________
Tack till Ekhaga avd. Blå
för god omvårdnad.
2018-04-20 Min kära Mor,
Svärmor, Mormor 
och Gammelmormor
Brita
Paulsson
* 16 september 1919
har i dag stilla
insomnat
och lämnat oss
i stor sorg och saknad
Helsingborg 
8 april 2018
Monica och Ebbe
Camilla
Släkt och vänner 
Sov i ro 
Tack för allt
Nu efter ett långt liv
har du kommit till
Ditt älskade Viken
Begravningsakten har ägt
rum i kretsen av familjen. 
Ett stort tack till
personalen avd 2
Tuvehagen för god vård
och omsorg
2018-04-20 Vår kära
Majken
Kristensson
* 9 november 1926
har i dag stilla
insomnat
Hjärnarp 
12 april 2018
Anders och Heidi
Linda med familj
Beatrice med familj
Sara
Släkt och vänner 
Din levnadsdag är slut,
Din jordevandring ändad
Du här har kämpat ut
och dina kära lämnat
Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 
Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 
alltid tänkt
Tack för våra lyckliga 
år tillsammans
Begravningsgudstjänsten
äger rum i Heliga Korsets
kapell tisdagen den 
24 april kl. 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund 
Ett varmt tack till
personalen på KVS, Victum
för god och kärleksfull
omvårdnad.
2018-04-20 Vår älskade mamma
och mormor
Berit Nilsson
* 4 mars 1930
har somnat in
† 6 April 2018
Kristina, Cecilia
Emma, Matilda, Annie
Med familjer
Släkt och vänner
Vi binder en krans 
av minnen
De vackraste vi har
Vi vet att de aldrig 
ska vissna
Hos oss är du alltid kvar
Älskad saknad
Begravningen äger rum i
Pålsjö kapell den 3 maj
2018 kl. 13.00
Efter akten skiljs vi åt.
2018-04-19 Vår käre
Erik "Kicke"
Björk
* 1 april 1933
har fått somna in 
i sitt hem
Billeberga 
den 14 april 2018
Sven
Eva och Anders
Susanne och Roger
Barnbarn
Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner 
Far har sträckt ut handen
Mor har fattat den
På den andra stranden
Mötas de igen
Begravning i Billeberga
kyrka onsdagen den 
25 april kl. 11.00.
Efter akten inbjudes till
Församlingshemmet.
Anmälan till Bröderna
Perssons Begravningsbyrå
tel. 0418-446550 eller
www.perssonsbegr.se
senast den 23 april.
Varmt tack till
sjuksköterskorna och
Slättens personal för god
omvårdnad.