Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.
AnnonsÖresundskraft

Samarbetet som ger miljövänlig värme till Helsingborg

Ett samarbete mellan Öresundskraft och industriföretaget Kemira Kemi har i över 45 år gett värme till helsingborgarna. 1974 tecknades ett avtal som innebär att Kemira levererar restvärme från sin produktion i industriparken i Helsingborg till Öresundskraft, som tillvaratar den och skickar ut den i fjärrvärmenätet.

Tillverkningen av svavelsyra genererar stora mängder restvärme via exoterma reaktioner. Värmen tas tillvara och skickas vidare som fjärrvärme till helsingborgarna via Öresundskrafts anläggning.
David Ingsten, Key account manager på Öresundskraft berättar:
– Det här är världens äldsta storskaliga samarbetsavtal för att ta tillvara restvärme.
Det spelar en väldigt viktig roll för fjärrvärmesystemet i Helsingborg, och bidrar till att det är ett av Sveriges mest miljökloka fjärrvärmenät.
Mer än 99 procent av värmen i fjärrvärmesystemet består idag av återvunnen och förnybar energi. Den kommer främst från restvärme i industrin, restavfall från hushåll och industri, renat avloppsvatten och träpellets. Återvunnen energi innebär att traditionella bränslen inte behöver användas för att producera värmen – istället nyttjas resurser som annars skulle gått till spillo. Idag kommer cirka 40 procent av all fjärrvärme i Helsingborg från Kemira Kemi.
Redan 1974 tecknades ett avtal som innebär att Kemira levererar restvärme från sin produktion i industriparken i Helsingborg till Öresundskraft.Bild: Bertil Hagberg

Föddes ur oljekrisen

Kemira Kemi tillverkar kemikalier för att rena vatten och för produktion av papper och pappersmassa. Tillverkningsprocesserna är starkt exoterma, vilket innebär att stora mängder energi frigörs utan att något bränsle tillförs. Energin återvinns och används för uppvärmning inom den egna tillverkningen och för produktion av egen el. Hela två tredjedelar av den energi som återvinns säljs vidare som fjärrvärme till Öresundskraft.
– Samarbetet föddes ur oljekrisen, man försökte minska sitt beroende av olja och kol, berättar Peter Kihlgren, vd på Kemira Kemi.
– Det som har gjort att vårt samarbete pågått och fortsätter att utvecklas är att det är gynnsamt för båda parter och från början byggt på affärsmässiga grunder. En viktig styrka i vårt samarbete är de stora värmevolymerna som Kemira Kemi kan leverera. Dessa ligger som en bas i fjärrvärmenätet och innebär att Öresundskraft kan undvika att investera i ny produktionskapacitet.
Kemira Kemi tillverkar kemikalier för att rena vatten och för produktion av papper och pappersmassa.

Trygg leverans och stabila priser

Både Öresundskrafts David Ingsten och Kemira Kemis energichef Emma Gunnarsson menar att samarbetet ger en win-win-situation för båda parter.
– Restvärmen från Kemira Kemi bidrar till att vi kan erbjuda trygga leveranser av fjärrvärme till konkurrenskraftiga, stabila priser, säger David Ingsten.
– Kemira Kemi får en ökad konkurrenskraft samtidigt som vi bidrar till en hållbar utveckling av staden genom att vi minskar användningen av bränsle för värmeproduktion, säger Emma Gunnarsson. Att genom smarta lösningar återvinna och ta tillvara på resurser som annars inte skulle använts – det är cirkulär ekonomi på riktigt.
Läs mer om Kemira Kemi här
Emma Gunnarsson är energichef på Kemira Kemi.

Bra för miljön, ekonomin och sysselsättningen

Fjärrvärmesystemets positiva effekter för regionen kan ses från olika perspektiv. I en studie lät Öresundskraft undersöka hur Helsingborgsregionen skulle se ut utan fjärrvärmen. I studien jämfördes dagens energisystem i regionen med ett alternativt scenario utan fjärrvärme för värmeförsörjningen. CO2-utsläppen skulle årligen vara 131 000 ton högre. En siffra som går att jämföra med att hela regionens bilar skulle stå stilla nio månader om året, vilket motsvarar totalt 73 000 bilar. Samhällsekonomiskt beräknades att nästan 1 400 personer sysselsätts, vilket i förlängningen innebär betydande skatteintäkter och en ökad köpkraft i regionen.
”Samarbetet föddes ur oljekrisen”, säger Peter Kihlgren, vd på Kemira Kemi.Bild: Stig Gunnarsson

Fortsätter utveckla

Helsingborg har blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och har en ambitiös Klimat- och energiplan med mål om att staden ska vara klimatneutral år 2035. Klimat- och resurseffektiv uppvärmning samt ökad återvinning av energi kommer att spela en fortsatt viktig roll för att uppnå detta mål. Här har fjärrvärmesystemet och Kemiras restvärme en fortsatt central roll.
– Kreativiteten är viktigast, vad du kan göra med dina grannar och tillsammans med staden, det finns nästan inga gränser, säger Peter Kihlgren och avslutar:
– Vi har fortfarande saker att utveckla!
Fördelarna med fjärrvärme. Läs mer här.
Fakta

Fjärrkyla på sommaren

Håkan Lindqvist, avdelningschef Drift på Öresundskraft berättar om ännu en aspekt av samarbetet: fjärrkyla. Under somrarna behövs inte lika mycket värme. Delar av restvärmen som Kemira då levererar använder Öresundskraft som drivmedel för att göra fjärrkyla. Fjärrvärmevattnet driver en absorptionskylmaskin som för ut kallt vatten i samma typ av system som för fjärrvärmen. Det ersätter andra anläggningar som använder växthusgaser, vilket gör även fjärrkylan klimateffektiv.

Det här är en annons från Öresundskraft och inte en artikel från HD:s redaktion. Du kan mejla vår annonsavdelning här. Läs mer om hur vi jobbar med betalt innehåll.

Gå till toppen